Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Frontex

Frontex är EU:s gemensamma gräns- och kustbevakningsbyrå. Frontex samordnar medlemsstaternas gränskontroll.

Frontex uppgift är att i samarbete med medlemsländerna koordinera det operativa arbetet vid EU:s yttre gränser.

Byrån ska underlätta och effektivisera tillämpningen av befintliga och framtida åtgärder inom EU som rör förvaltningen av de yttre gränserna, och i synnerhet Schengengränserna.

Byrån ska göra det genom att säkerställa samordningen av medlemstaternas insatser, och på så vis bidra till att personkontrollen vid och övervakningen av medlemstaternas yttre gränser håller en effektiv, hög och enhetlig nivå.

Frontex huvuduppgifter

  • Samordna det operativa samarbetet mellan medlemsländernas förvaltning av de yttre gränserna.
  • Bistå med utbildning av nationell gränsbevakningspersonal.
  • Genomföra riskanalyser.
  • Följa upp utvecklingen inom forskningen som är av betydelse för gränskontrollen.
  • Bistå medlemsstaterna i situationer som kräver ökat tekniskt och operativt bistånd.
  • Erbjuda tekniskt stöd till gemensamma insatser för återsändande av personer.

Frontex bildades 2005 och har sitt säte i Warszawa, Polen.

Nationell kontaktpunkt för Frontex är Noa/Gränspolissektionen. Sverige representeras i Frontex styrelse genom sektionschefen.

Intresserad av att åka på Frontexuppdrag? Läs mer i polisens beslut om deltagande och profilbeskrivningarna.

Beslut om deltagande

Profilbeskrivning 38/2016

Profilbeskrivning 41/2016

Relaterat innehåll

Till toppen