Sök

Eldningsförbud och skogsbränder

Du behöver alltid ta reda på om det är tillåtet att elda och grilla i skog och mark innan du tänder en eld.

Ser du någon som bryter mot ett eldningsförbud bör du i första hand informera personen om att det råder eldningsförbud. Om de ändå bryter mot förbudet kan du ringa polisen på 114 14. Är situationen akut ska du alltid ringa 112.

Ring 113 13 om du har frågor

Undvik att använda larmnumret 112 om ärendet inte är akut. Polisens nationella informationsnummer är 113 13 och till för att allmänheten ska kunna lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, alla dagar. Man kan även ringa polisen på 114 14 för icke-brådskande ärenden eller sjukvårdsrådgivningen på 1177. Är ditt ärende akut ska du alltid ringa 112.

Det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar var eldningsförbud krävs och under vilken tid det gäller. 

Gräs- och skogsbrand - så förbereder du dig, Krisinformation.se

Polisens arbete vid skogsbränder

Polisens uppgift vid eventuella skogsbränder är att rädda liv och begränsa skador. Det innebär bland annat att:

  • Sätta upp avspärrningar.
  • Dirigera trafik så att räddningsfordon inte hindras och så att allmänheten inte kör in i brandområdet av misstag.
  • Evakuera boende och utrymma hotade områden.
  • Bevakning.

Finns det misstanke om brott, till exempel att branden är anlagd eller om människor skadas ansvarar polisen för brottsutredningen. Vid stora kriser där många människor skadas eller dör ansvarar polisen för katastrofregistrering och identifiering av avlidna.

Polisens arbete vid katastrofregistering

Fortsatt beredskap

Efter en skogsbrand finns det ofta kvar träd som brunnit men fortfarande står upp. Träd som har brunnit kan sakna tillräckligt med rötter för att hålla fast det i marken. Det kan räcka med en stark vindpust så faller trädet och kan orsaka svåra skador.