Sök

Så rekryteras barn och unga in i kriminalitet

Kriminella nätverk exploaterar barn för sina syften, vilket är ett brott. Här berättar vi om varningssignalerna du som vuxen ska se upp med och hur det går till när kriminella utnyttjar barn.

Ett barn gör tjänster åt en kriminell mot betalning.

Bilden är arrangerad.

Till dig som är förälder eller närstående

Du är inte ensam om din oro. Prata med andra vuxna i din närhet och var öppen för att ta emot stöd och hjälp. 

Som förälder är du nästan alltid en av de viktigaste personerna i barnets liv. Så är det även om barnet eller tonåringen inte svarar på tilltal eller om ni bråkar om det mesta. Visa att du finns där, vad som än händer. Fortsätt att ställa frågor och lyssna, och säga som det är. Det finns en falsk bild att kriminalitet är vägen till ett lyckat liv. Det är helt fel. De kriminella lurar barnen i syfte att utnyttja dem.

Gängsnacket

Foldern Gängsnacket riktar sig till föräldrar och andra viktiga vuxna med information om risker att barn kan bli rekryterade till kriminella gäng, varningssignaler och var man kan vända sig för stöd. Materialet är framtaget av länsstyrelserna tillsammans med polisen och har även översatts till nio språk (engelska, arabiska, centralkurdiska (sorani), franska, persiska (farsi), somaliska, spanska, tigrinska och turkiska).

Gängsnacket - En guide för föräldrar och andra viktiga vuxna (pdf, 989 kB)

Språkversioner, på Länsstyrelsens webbplats.

Stöd från kommun och region

Alla kommuner och regioner erbjuder stöd till familjer även om det kan se lite olika ut i landet. Är du orolig, vänta inte med att söka hjälp. Sök hellre en gång för mycket än en för lite.

Varningstecken

Var uppmärksam på om barnet:

 • Ljuger eller verkar dölja saker.
 • Börjar umgås med nya, äldre ungdomar eller vuxna.
 • Har nya kläder eller ny telefon.
 • Slutar be om pengar eller verkar ha mer egna pengar.
 • Skickar eller tar emot misstänkt mycket eller stora mängder pengar (via swish eller konto).
 • Börjar ha två mobiler.
 • Uttrycker sig annorlunda, nya åsikter eller värderingar.

Varför rekryteras barn av kriminella?

Ur de kriminellas synvinkel finns flera fördelar med att rekrytera unga. Ett barn kontrolleras inte av polisen på samma sätt som en vuxen. Ett barn kan heller inte dömas för brott. En ung person kan också vara lättare att påverka och utnyttja.

Att rekrytera barn till kriminalitet är ett brott

 • Den 1 juli 2023 började en ny lag gälla som innebär att det är straffbart att involvera barn och ungdomar i brottslig verksamhet. Om du tror att ett barn blir utnyttjat för kriminella handlingar är det viktigt att polisanmäla det. 

 • Misstänker du att ditt barn eller någon du bryr dig om är på väg att dras in i en kriminell miljö? Tipsa polisen genom vårt tipsformulär. Du kan också ringa 114 14. I talsvaret, säg ”tips” för att komma vidare. Du kan vara anonym.

Hur reagerar barnen?

Barn och tonåringar som rekryteras av kriminella kan känna sig pressade och få oro och ångest. En del börjar skolka eller undviker att gå till skolan, mår illa eller har fysiskt ont. Många försöker dölja vad som pågår för att skydda sin familj.

Hur lockas barnen?

De kriminella finns där ditt barn finns, i skolan, centrum eller nära din bostad. De kan locka med snygga kläder, pengar, mat, gratis skjuts eller uppmärksamhet och gemenskap. Det kan vara svårt att motstå.

Ett annat sätt att rekrytera är genom hot och våld. När barnet har tagit emot något kan det få höra att det står i skuld och måste ”betala av” genom att utföra uppdrag.

Barnen behöver hjälp att genomskåda beteendet. De kriminella är inte barnens vänner och vad barnen än får av dem så är det inte värt det.

Uppdragen kan vara att:

 • Hålla utkik och varna de kriminella om polisen kommer.
 • Flytta vapen och narkotika.
 • Gömma vapen och narkotika.
 • Bära de kriminellas vapen åt dem.
 • Sälja narkotika.

Både flickor och pojkar rekryteras. De kriminella kan rikta in sig särskilt mycket på barn som andra barn ser upp till, eller barn som de har nytta av, exempelvis någon som kan skriva kod eller är en duktig mekaniker. 

Saker som skyddar barn från kriminalitet

 • Aktiv fritid och trygga rutiner.
 • Gå i skolan, med extra stöd om det behövs.
 • Göra saker tillsammans med vuxna.
 • Vuxna som säger ifrån och sätter tydliga gränser.
 • Vuxna som frågar och lyssnar.

Det är viktigt att försöka förstå barnets tankar och känslor utan att döma, så att barnet vågar berätta om både bra och dåliga saker som händer.

Utbildningsmaterial

Allt fler och yngre barn och unga rekryteras för att utföra brottsliga handlingar kopplat till gängkriminella miljöer. På Polismuseets webbplats finns två utbildningsmaterial om barn och unga som dras in i kriminella gäng.

Utbildningsmaterial från årskurs 6-9 och gymnasiet: Om unga som dras in i kriminella gäng, på Polismuseets webbplats.

Utbildningsmaterial från årskurs 4-6 och uppåt: Min bästa vän - om unga som dras in i kriminella gäng, på Polismuseets webbplats.

På Solna stads webbplats finns en utbildningsfilm som riktar sig till vårdnadshavare om hur vuxna kan skydda och stärka barn och unga. 

Utbildningsfilmen Skydda och stärka, på Solna stads webbplats