Sök
Stäng Meny

Så rekryterar kriminella dig som ung

Kriminella nätverk kan försöka rekrytera dig av flera olika anledningar. Det kan vara för att du är ung och därför inte kontrolleras av polisen eller för att barn under 15 år inte kan straffas. Här kan du läsa om hur du undviker att bli rekryterad.

Tülün är en av många mammor som har varit tvungna att begrava sitt barn på grund av gängkriminaliteten. Lyssna på hennes historia i videon ovan.

Hur kan du lockas in?

De kriminella kan locka med snygga kläder, pengar, mat, gratis skjuts eller uppmärksamhet och gemenskap. Det kan vara svårt att motstå. Du kan bland annat bli erbjuden pengar och kläder som betalning för att du utför ett uppdrag.
Uppdrag kan ibland ses som oskyldiga och helt ofarliga men kan snabbt eskalera.

Uppdragen kan exempelvis vara:

  • Hålla utkik och varna de kriminella om polisen kommer
  • Ta emot och hantera de kriminellas pengar
  • Skicka vidare olagliga pengar, till exempel via Swish
  • Förflytta vapen och narkotika
  • Gömma vapen och narkotika
  • Bära de kriminellas vapen åt dem
  • Sälja narkotika

Många som har hoppat av och lämnat det kriminella livet bakom sig berättar om ett brödraskap som visade sig vara falskt. Relationerna, gemenskapen och brödraskapet varar bara så länge man är redo att göra allt man blir tillsagd.

Att befinna sig i kriminella miljöer kan innebära att både utsätta sig själv och sin familj för mycket stora risker, hot och våld. Många som involverats i kriminella gäng mår mycket dåligt även om det kanske inte ser ut så på utsidan. 

Fridas bror blev skjuten i närheten av deras hem. Han var på fel plats vid fel tillfälle. Lyssna på Fridas historia i videon ovan.

Att rekrytera barn till kriminalitet är ett brott

Den 1 juli 2023 började en ny lag gälla som innebär att det är straffbart att involvera barn och ungdomar i brottslig verksamhet. Om ett barn blir utnyttjat för kriminella handlingar är det viktigt att polisanmäla det. Sedan tidigare kan det vara straffbart att hjälpa kriminella att begå brott.

Misstänker du att någon är på väg att dras in i en kriminell miljö? Tipsa polisen genom vårt tipsformulär. Du kan också ringa 114 14. I talsvaret, säg ”tips” för att komma vidare. Du kan vara anonym.

Hur kan du eller någon du känner reagera?

Barn och tonåringar som rekryteras av kriminella kan känna sig pressade och få oro och ångest. En del börjar skolka, mår illa eller har fysiskt ont. Många försöker dölja vad som pågår för att skydda sin familj och sina vänner.

Det finns hjälp att få

Alla kommuner och regioner erbjuder stöd till barn och familjer även om det kan se lite olika ut i landet. Det finns också olika stödlinjer som barn kan ringa, till exempel Rädda Barnen, BRIS, Brottsofferjouren.

Om du eller någon du känner redan befinner sig i den kriminella miljön men vill komma bort kan du läsa mer på sidan Vad är avhopparverksamhet?

Utbildningsmaterial

Allt fler och yngre barn och unga rekryteras för att utföra brottsliga handlingar kopplat till gängkriminella miljöer. På Polismuseets webbplats finns ett utbildningsmaterial om barn och unga som dras in i kriminella gäng.

Utbildningsmaterial: Om unga som dras in i kriminella gäng, på Polismuseets webbplats.

På Solna stads webbplats finns en utbildningsfilm som riktar sig till vårdnadshavare om hur vuxna kan skydda och stärka barn och unga. 

Utbildningsfilmen Skydda och stärka, på Solna stads webbplats