Sök

Viltolyckor

Ta varningsmärken för vilt på allvar. Var särskilt uppmärksam under gryning och skymning. Detta gäller om du råkat ut för en viltolycka.

Om du råkat ut för en viltolycka med älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn eller mufflonfår ska du omedelbart ringa 112 och göra en polisanmälan. Du ska även placera ut en varningstriangel samt märka ut platsen där olyckan har skett. Markeringen ska vara på den sida av vägen där djuret försvann. Du måste göra en polisanmälan, ställa ut triangel och markera olycksplatsen även om djuret inte är synbart skadat eller ligger avlidet kvar på platsen.

Att inte anmäla en viltolycka med nämnda djur är straffbart. Det klassas som en förseelse mot anmälningsplikten enligt jaktlagstiftningen och kan ge böter. Du behöver även anmäla ifall du har kört på en ren, även om renar inte räknas som vilt.

Vid polisanmälan ska du vara beredd att uppge följande:

  • Dina person- och fordonsuppgifter.
  • Var olycksplatsen är, ort, vägnummer och kännemärken. Om möjligt ange GPS-position. Ett bra sätt att veta var man befinner sig är att läsa av koordinaterna i 112-appen som finns för nedladdning till Iphone och Android.
  • Vilken typ av djur som är inblandat, om det finns kvar på platsen eller i vilken riktning det har försvunnit.

Förfölj eller spåra inte ett skadat djur själv. Polisen kontaktar en jägare med särskild kompetens för att spåra det påkörda djuret.

Markera olycksplatsen

Det finns en speciell markeringsremsa som kan användas för att markera platsen där djuret ligger eller där det lämnat platsen. Den delas bland annat ut på bilprovningsstationer och i polishus. Remsan finns även i en del nya bilar. Om du inte har någon markeringsremsa måste du märka ut platsen med något annat som är väl synligt, till exempel en plastpåse eller en halsduk.

Eftersöksjägare skickas till olycksplatsen

När polisen får besked om en viltolycka görs en bedömning och en kontaktperson från Nationella viltolycksrådet (NVR) kontaktas och skickas ut till olycksplatsen.

Kontaktpersonen har god lokalkännedom och ser till att ett eventuellt eftersök påbörjas för att minska djurets lidande. Du som fordonsförare bör vara tillgänglig via telefon en tid efter olyckan ifall eftersöksjägaren behöver kompletterande information. Polis skickas till olycksplatsen i de fall en personskada har inträffat.

Nationella viltolycksrådet sammanställer resultaten av alla eftersök och publicerar statistikuppgifter på viltolycka.se. Dessa ligger sedan till grund för förebyggande viltolycksarbete och forskning.

Viltolycksråd för frågor som rör viltolyckor

Nationella viltolycksrådet är ett nationellt samarbetsorgan för frågor som rör viltolyckor. Det finns information, filmer och statistik på deras webbplats.

Nationella viltolycksrådets webbplats