Sök
Stäng Meny

Drönare

Det är viktigt för både flygsäkerheten, den personliga integriteten och informationssäkerheten att känna till och att följa de lagar, bestämmelser och regler i övrigt som gäller när du flyger med drönare i svenskt luftrum.

Regler för drönare

Den 1 januari 2021 började nya regler för flygning med drönare att gälla. Reglerna är gemensamma inom hela EU och gäller inte drönare som flyger inomhus.

Med de nya reglerna får drönarna olika indelning beroende på risknivå för flygningen. Drönare indelas i öppen, specifik eller certifierad kategori.

Precis som i tidigare regelverk finns några grundregler som alltid gäller vid drönarflygning:

  • Det behövs särskilt tillstånd för att få flyga utom synhåll och högre än 120 meter över marken, utom när det flyger över ett hinder.
  • Man får inte flyga på ett sätt som utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom.

Vill man flyga inom någon av dessa kategorier krävs att man har ett giltigt behörighetsbevis. Beviset får man genom att utbilda sig och genomföra ett teoriprov som motsvarar den kategori som flygningen avser.

Det ska till varje flygning även finnas en ansvarig operatör. Denne ansvarar för att flygningen genomförs på ett säkert sätt och att fjärrpiloten som utför flygningen har rätt kompetens.

Det finns dock undantag där flygningar inte kräver ett behörighetsbevis. Det kan till exempel vara när drönaren är en leksak eller väger under en specifik vikt.

Om du vill veta mer om hur du utbildar dig till fjärrpilot, erhåller ett operatörsbevis eller vad som gäller för just dig och din drönare rekommenderar vi dig att besöka Transportstyrelsens hemsida och där bl.a. använda den digitala guiden.

Regler för drönare på Transportstyrelsens webbplats

Vad gäller vid flygplatsers kontrollzoner

Transportstyrelsens regler behandlar bland annat flygning med drönare i en flygplats kontrollzon. Drönare får under vissa förutsättningar flyga i en flygplats kontrollzon utan tillstånd från flygtrafikenheten.

Om man flyger i kontrollzoner i strid med reglerna kan man göra sig skyldig till brott mot luftfartslagen (2010:500).

Att flyga över skyddsobjekt/restriktionsområden

Det är ofta förbjudet att flyga med drönare över ett skyddsobjekt eller restriktionsområde som exempelvis naturreservat, fängelser och militära områden.

Över vissa områden är det alltid förbjudet att flyga medan det i andra kan vara mer tillfälligt beroende på vilken aktivitet som sker i området.

Man kan göra sig skyldig till brott mot skyddslagen (2010:305) om man flyger över ett sådant område.

Fotografering med drönare

Fotografering med drönare som görs av privatpersoner och företag kräver inte något särskilt tillstånd enligt kameralagstiftningen. Både dataskyddsförordningens och kamerabevakningslagens regler måste dock följas.

Om personer kan identifieras med hjälp av bilderna blir den som fotograferar personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som fångas av kameran. Med personuppgiftsansvaret följer att man måste uppfylla de krav som framgår av författningarna, till exempel att informera om bevakningen och ange kontaktuppgifter för den som vill veta mer om bevakningen.

Om man däremot flyger drönaren på en sådan hög höjd att personer som hamnar i bild inte går att identifiera så sker ingen personuppgiftsbehandling. I dessa fall gäller varken dataskyddsförordningen eller kamerabevakningslagen.

Publicering och spridning av flygfoto (geografisk information)

Om du vill publicera eller på annat sätt sprida flygfoton eller liknande sammanställningar av geografisk information krävs tillstånd från Lantmäteriet.