Sök

Drönare

Det är viktigt för både flygsäkerheten och den personliga integriteten att känna till och följa de lagar, bestämmelser och regler som gäller när du flyger med drönare i svenskt luftrum. 

Regler för drönare

Flygning med drönare är riskbaserad och delas in i öppen, specifik eller certifierad kategori. Den som flyger drönare benämns fjärrpilot.

Vill man som fjärrpilot flyga inom någon av dessa tre kategorier krävs att man har ett giltigt behörighetsbevis. Detta bevis får man genom att utbilda sig och genomföra ett teoriprov som motsvarar den kategori som flygningen avser.

Det ska till varje flygning även finnas en ansvarig operatör. Denne ansvarar för att flygningen genomförs på ett säkert sätt och att fjärrpiloten som utför flygningen har rätt kompetens.

Det finns dock undantag där flygningar inte kräver ett behörighetsbevis. Det kan till exempel vara när drönaren är en leksak eller väger under en specifik vikt.

Var får du flyga?

Som fjärrpilot och operatör är du skyldig att veta vilka regler som gäller och var du får flyga. Om man flyger i strid med reglerna kan man bland annat göra sig skyldig till brott mot luftfartslagen (2010:500).

Nya regler

Den 1 januari 2024 börjar nya regler gälla för drönare. Vill du veta mer om vad som gäller för just dig och din drönare rekommenderar vi dig att besöka Transportstyrelsens hemsida och där bland annat använda den digitala guiden.

Att flyga över skyddsobjekt eller i ett restriktionsområde

Det är ofta förbjudet att flyga med drönare över ett skyddsobjekt eller restriktionsområde som exempelvis naturreservat, fängelser och militära områden.

I vissa av dessa områden är det alltid förbjudet att flyga medan det i andra kan vara mer tillfälligt beroende på vilken aktivitet som sker i området. Tillfälliga restriktionsområden kan exempelvis upprättas i samband med större evenemang eller vid polisiär övningsverksamhet.

Fotografering med drönare

Fotografering med drönare som görs av privatpersoner och företag kräver inte något särskilt tillstånd enligt kameralagstiftningen. Dataskyddsförordningens och kamerabevakningslagens regler måste dock följas.

Om personer kan identifieras med hjälp av bilderna blir den som fotograferar personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som fångas av kameran. Med personuppgiftsansvaret följer att man måste uppfylla de krav som framgår av författningarna, till exempel att informera om bevakningen och ange kontaktuppgifter för den som vill veta mer om bevakningen.

Om man däremot flyger drönaren på en sådan hög höjd att personer som hamnar i bild inte går att identifiera så sker ingen personuppgiftsbehandling. I dessa fall gäller varken dataskyddsförordningen eller kamerabevakningslagen.

Publicering och spridning av flygfoto

Om du vill publicera eller på annat sätt sprida flygfoton eller liknande sammanställningar av geografisk information krävs tillstånd från Lantmäteriet.