Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Drönare

Det är viktigt att känna till vilka regler som gäller vid flygning av drönare. Hur man får flyga med drönare beror bland annat på hur den ska användas. Tänk på att du är skyldig att följa de lagar som gäller för all luftfart när du flyger med drönare.

Regler för drönare

Den 1 februari 2018 började Transportstyrelsens nya föreskrifter (TSFS 2017:110) om obemannade luftfartyg (drönare) att gälla.

  • En av förändringarna är att det inte längre spelar någon roll om syftet med flygningen är privat eller kommersiellt, reglerna gäller alltså även för dig som flyger drönare privat.
  • En annan skillnad är att du inte längre behöver ansöka om tillstånd från Transportstyrelsen för drönare som väger under 7 kilo och som flygs inom synhåll.
  • Ytterligare två nyheter är att den maximala flyghöjden för de allra flesta drönare är 120 meter över mark i okontrollerat luftrum och att reglerna inte gäller för drönare som flygs inomhus.

Regler för drönare på Transportstyrelsens webbplats

Vad gäller vid flygplatsers kontrollzoner

Transportstyrelsens regler behandlar bland annat flygning med drönare i en flygplats kontrollzon. Drönare under 7 kilo (som flyger i max 90 km/h), får under vissa förutsättningar flyga i en flygplats kontrollzon utan tillstånd från flygtrafikenheten.

Om man flyger i kontrollzoner i strid med reglerna kan man göra sig skyldig till brott mot luftfartslagen (2010:500).

Att flyga över skyddsobjekt/restriktionsområden

Det är ofta förbjudet att flyga med drönare över ett skyddsobjekt eller restriktionsområde som exempelvis naturreservat, fängelser och militära områden.

Över vissa områden är det alltid förbjudet att flyga medan det i andra kan vara mer tillfälligt beroende på vilken aktivitet som sker i området.

Man kan göra sig skyldig till brott mot skyddslagen (2010:305) om man flyger över ett sådant område.

Skyddslagen på riksdagens webbplats

Skyddsobjekt/restriktionsområden på Luftfartsverkets webbplats

Skyddsobjekt/restriktionsområden på Försvarsmaktens webbplats

Fotografering med drönare

Från och med den 1 augusti 2017 är fotografering med drönare undantaget tillståndsplikt enligt kameraövervakningslagen (2013:460). Undantaget gäller enbart privatpersoner och företag.

Det är istället personuppgiftslagens (1998:204) regler som gäller för fotograferingen om personer kan identifieras med hjälp av bilderna.

Som huvudregel är fotografering från drönare tillåten om det inte är kränkande för den person som fotograferats eller filmats. Det är exempelvis inte tillåtet att övervaka människor utan att de har möjlighet att upptäcka det.

Om man kränker någon kan man göra sig skyldig till brott mot missbruksregeln i personuppgiftslagen. Om man sprider personuppgifter som exempelvis innebär förtal kan det även vara straffbart enligt bestämmelserna i brottsbalken.

Publicering och spridning av flygfoto (geografisk information)

Om du vill publicera eller på annat sätt sprida flygfoton eller liknande sammanställningar av geografisk information krävs tillstånd från Sjöfartsverket eller Lantmäteriet. 

Till toppen