Drönare

Det är viktigt att känna till vilka regler som gäller vid flygning av drönare. Hur man får flyga med drönare beror bland annat på hur den ska användas. Tänk på att du är skyldig att följa de lagar som gäller för all luftfart när du flyger med drönare.

Regler för drönare

Den 1 februari 2018 började Transportstyrelsens nya föreskrifter (TSFS 2017:110) om obemannade luftfartyg (drönare) att gälla.

  • En av förändringarna är att det inte längre spelar någon roll om syftet med flygningen är privat eller kommersiellt, reglerna gäller alltså även för dig som flyger drönare privat.
  • En annan skillnad är att du inte längre behöver ansöka om tillstånd från Transportstyrelsen för drönare som väger under 7 kilo och som flygs inom synhåll.
  • Ytterligare två nyheter är att den maximala flyghöjden för de allra flesta drönare är 120 meter över mark i okontrollerat luftrum och att reglerna inte gäller för drönare som flygs inomhus.

Den 1 juli 2020 börjar nya gemensamma drönarregler att gälla inom hela EU (Transportstyrelsens webbplats)

Regler för drönare på Transportstyrelsens webbplats

Vad gäller vid flygplatsers kontrollzoner

Transportstyrelsens regler behandlar bland annat flygning med drönare i en flygplats kontrollzon. Drönare under 7 kilo (som flyger i max 90 km/h), får under vissa förutsättningar flyga i en flygplats kontrollzon utan tillstånd från flygtrafikenheten.

Om man flyger i kontrollzoner i strid med reglerna kan man göra sig skyldig till brott mot luftfartslagen (2010:500).

Att flyga över skyddsobjekt/restriktionsområden

Det är ofta förbjudet att flyga med drönare över ett skyddsobjekt eller restriktionsområde som exempelvis naturreservat, fängelser och militära områden.

Över vissa områden är det alltid förbjudet att flyga medan det i andra kan vara mer tillfälligt beroende på vilken aktivitet som sker i området.

Man kan göra sig skyldig till brott mot skyddslagen (2010:305) om man flyger över ett sådant område.

Fotografering med drönare

Fotografering med drönare som görs av privatpersoner och företag kräver inte längre något särskilt tillstånd enligt kameralagstiftningen. Både dataskyddsförordningens och kamerabevakningslagens regler måste dock följas.

Om personer kan identifieras med hjälp av bilderna blir den som fotograferar personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som fångas av kameran. Med personuppgiftsansvaret följer att man måste uppfylla de krav som framgår av författningarna, till exempel att informera om bevakningen och ange kontaktuppgifter för den som vill veta mer om bevakningen.

Om man däremot flyger drönaren på en sådan hög höjd att personer som hamnar i bild inte går att identifiera så sker ingen personuppgiftsbehandling. I dessa fall gäller varken dataskyddsförordningen eller kamerabevakningslagen.

Publicering och spridning av flygfoto (geografisk information)

Om du vill publicera eller på annat sätt sprida flygfoton eller liknande sammanställningar av geografisk information krävs tillstånd från Lantmäteriet.