Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Ratt- och sjöfylleri

Här kan du läsa om vilka gränsvärden som gäller för ratt- och sjöfylleri och vilken strafflängd som gäller för respektive brott.

Polis som står vid en bil för att göra en nykterhetskontroll.

Gränsen för rattfylleri

Gränsen för rattfylleri är 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft, som motsvarar ungefär 0,2 promille i blodet. Gränsen för omhändertaget körkort vid rattfylleri är från 0,16 milligram alkohol per liter utandningsluft.

Rattfylleri ger böter eller fängelse i högst sex månader.

Gränsen för grovt rattfylleri

Gränsen för grovt rattfylleri är 0,50 milligram alkohol per liter utandningsluft, som motsvarar ungefär 1,0 promille i blodet. Även påverkade förare som inneburit en avsevärd fara för trafiksäkerheten, kan dömas för grovt rattfylleri även om de inte nått upp till gränsvärdet.

Föraren kan dömas till fängelse i högst två år.

Alkoholutandningsprov kan göras

Polisen, bilinspektörer, tullpersonal och personal hos Kustbevakningen har rätt att utföra alkoholutandningsprov på väg.

Så går trafiknykterhetskontrollen till

Första steget i en trafiknykterhetskontroll är att bilföraren blåser i ett så kallat sållningsinstrument. Instrumentet ger utslag om alkoholhalten i utandningsluften är över straffbar gräns. Är värdet över gränsen är nästa steg att lämna utandningsprov i ett bevisinstrument, kallat Evidenzer.

Den misstänkte får blåsa två gånger i bevisinstrumentet med 6-8 minuters mellanrum. Det sker vanligen på en polisstation eller i en polisbuss. Från de båda utandningarna räknar instrumentet ut ett medelvärde på alkoholhalten i utandningsluften. Detta medelvärde används som grund för domstolsbeslut av straff och för körkortsåterkallelser.

Gränsen för sjöfylleri

Gränsen för sjöfylleri är 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft, som motsvarar ungefär 0,2 promille i blodet. Gränsvärdet gäller för fartyg, det vill säga alla farkoster som kan transportera personer eller gods över vatten, som antingen kan köras eller seglas med en hastighet av minst 15 knop eller har ett skrov med en största längd av minst 10 meter.

Även om ovanstående kriterier inte uppfylls kan en påverkad person dömas för sjöfylleri, om personen inte kan framföra farkosten på ett betryggande sätt.

Vid sjöfylleri är det inte bara den som framför fartyget som kan ställas till ansvar. Även den som har en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss kan göra sig skyldig till brott. På en fritidsbåt kan det vara den person som navigerar.

Sjöfylleri ger böter eller fängelse i högst sex månader.

Gränsen för grovt sjöfylleri

Gränsen för grovt sjöfylleri är 0,50 milligram alkohol per liter utandningsluft, som motsvarar ungefär 1,0 promille i blodet. Även en påverkad skeppare som inneburit en avsevärd fara för sjösäkerheten, kan dömas för grovt sjöfylleri, även om gränsvärdet inte är uppnått.

Grovt sjöfylleri ger fängelse i högst två år.

Körkortsingripande vid sjöfylleri

Sjöfylleri kan påverka körkortsinnehavet för fordon men här görs en bedömning från fall till fall av Transportstyrelsen, som är körkortsmyndighet.

Alkoholutandningsprov till sjöss kan göras

Polisen och Kustbevakningen har rätt att ta alkoholutandningsprov till sjöss.

En trafiknykterhetskontroll steg för steg

Första steget i en trafiknykterhetskontroll är att båtföraren blåser i ett så kallat sållningsinstrument. Instrumentet ger utslag om alkoholhalten i utandningsluften är över straffbar gräns. Är värdet över gränsen är nästa steg att lämna utandningsprov i ett bevisinstrument, kallat Evidenzer.

Den misstänkte får blåsa två gånger i bevisinstrumentet med 6-8 minuters mellanrum. Det sker vanligen på en båt, i en polisbuss eller på en polisstation. Från de båda utandningarna räknar instrumentet ut ett medelvärde på alkoholhalten i utandningsluften. Detta medelvärde används som grund för domstolsbeslut av straff och för körkortsåterkallelser.

 

Till toppen