Studentflak - regler

Det är i normala fall inte tillåtet att färdas på flak eller släp som inte har genomgått lämplighetsbesiktning för personbefordran. Om man bryter mot dessa bestämmelser ska polisen hindra fortsatt färd och föraren kan få böter.

Studentflak

På grund av ändringar i Transportstyrelsens regelverk kommer det i år inte finnas möjlighet att fira studenten med studentflak. Mer information finns på Transportstyrelsens webbplats:

Trygghet i studenttider

Som vanligt vid student och skolavslutning förstärker polisen sin närvaro. Fler poliser kommer att synas ute i samhället för att firandet ska bli så trygg som möjligt. Vi har också en förstärkt samverkan med samhällets övriga resurser såsom fältassistenter, ordningsvakter, volontärer och många andra.

Så påverkas studentfirandet av begränsningsförordningen

Det här gäller för folksamlingar

Polisen har möjlighet att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som bryter mot de tillfälliga ordningsreglerna för att förhindra smittspridningen av corona.

Begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningar

Inga studentflak i år

På grund av ändringar i Transportstyrelsens regelverk kommer det i år inte finnas möjlighet att fira studenten med studentflak. 

Student och karnevalståg, Transportstyrelsen

Unga och alkohol

För föräldrar är det en extra utmanade tid att se till att våra tonåringars firande inte slutar på fel sätt. Prata med ditt barn om alkohol och köp aldrig ut. Langning är en brottslig handling som kan få många negativa följder - till exempel är risken för att utsättas för brott betydligt större om man är berusad.

Om unga och alkohol på webbplatsen Tonårsparlören 

Langning av alkohol - polisens arbete