Sök

Studentflak - regler

Det är i normala fall inte tillåtet att färdas på flak eller släp. Men är vissa krav uppfyllda är det ändå tillåtet vid korta tillfälliga transporter, till exempel vid studentfirande eller karnevalståg. Anmäl färdväg till polisen i förväg.

Studentflak

För att det ska vara tillåtet att färdas på flak eller släp ska vissa krav vara uppfyllda. De krav som gäller för studentflak hittar du på Transportstyrelsens webbplats.

Regler för studentflak och karnevalståg på Transportstyrelsens webbplats

Säker student - tips och råd från polisen (pdf) (pdf, 2 MB)

Meddela polisen om färdväg

Det är viktigt att polisen känner till studentflaken eftersom de ofta påverkar framkomligheten på vägar och gator. Det är också viktigt att arrangemangen sker under ordnade och säkra former, så att ingen kommer till skada.

Meddela polisen:

 • Färdväg (startpunkt samt slutmål för resan)
 • Datum och tidpunkt
 • Slag av fordon
 • Registernummer på fordonet
 • Antal deltagare
 • Ansvarig för transporten och telefonnummer till denne
 • Skoltillhörighet

Är flera fordon inblandade kan du anmäla det vid samma tillfälle. I vissa regioner gör polisen säkerhetskontroller av studentflak.

Mejla färdväg och övrig information till polisen i din region. Skriv studentflak i ämnesraden. Tänk på att meddela polisen i god tid!

Tillstånd kan behövas

Studentflaksåkning kräver i normalfallet inget tillstånd från polisen. Om du däremot arrangerar till exempel en större studentkortege i syfte att samla publik kan arrangemanget utgöra en offentlig tillställning som kräver tillstånd enligt ordningslagen.

Om en offentlig tillställning avser uppvisning på väg med fordon prövas frågan om tillstånd av länsstyrelsen efter samråd med polisen. Ansökan lämnas in till polisen. Läs mer om att anordna arrangemang.

Dalarna, Värmland, Örebro län (Polisregion Bergslagen)

E-post: registrator.bergslagen@polisen.se

Gävleborg, Uppsala, Västmanlands län (Polisregion Mitt)

Västmanland: registrator.mitt@polisen.se
Uppsala: studentflak.uppsala@polisen.se
Hälsingland (Gävleborg): registrator.mitt@polisen.se
Gästrikland (Gävleborg): studentflak.gastrikland@polisen.se

Nyhet

Studentflak i Uppsala den 5 juni 2024

Studentflak i Kalmar och på Öland

Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrlands (Polisregion Nord)

E-post: registrator.nord@polisen.se

Stockholm, Gotlands län (Polisregion Stockholm)

E-post: registrator.stockholm@polisen.se

Blekinge, Kalmar län, Kronoberg, Skåne län (Polisregion Syd)

E-post: registrator.syd@polisen.se

Halland, Västra Götalands län (Polisregion Väst)

E-post: registrator.vast@polisen.se

Jönköping, Södermanland, Östergötlands län (Polisregion Öst)

E-post: registrator.ost@polisen.se

Viktigt att tänka på

Grundreglerna

Om någon av dessa förutsättningar inte är uppfyllda gäller grundreglerna: att man inte får transportera personer på ett släpfordon som inte har genomgått lämplighetsbesiktning för personbefordran. Polisen får i så fall hindra fortsatt färd.

För dig som kör

 • Föraren är ansvarig för att studentflaket uppfyller och framförs enligt gällande lagar och regler.
 • Föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Om traktor med släp ska framföras, behövs lägst behörighet B sedan 2 år.
 • Kör inte fortare än 20 km/h och bara en kortare sträcka.
 • Kör på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km/h.
 • Om transporten sker på släpfordon ska det var kopplat till dragfordonet på ett trafiksäkert sätt.
 • En direkt kontakt mellan passagerarna och föraren ska ske genom ett tillförlitligt kommunikationssystem. Om mobiltelefon används måste samtalet vara uppkopplat under hela färden.

För passagerare och studentflaket

 • Alkohol och studentflak är en riskfylld kombination. Är du under 20
  år får du inte dricka eller ha med dig starkare dryck än folköl. På
  vissa platser gäller alkoholförbud för alla enligt lokal föreskrift.
 • Antal passagerare och hur de är placerade ska inte medföra någon fara under färden. Stå eller sitt säkert ombord – håll i er och sprid ut er. Det har hänt att fordon tippat när många har samlats på en sida.
 • Utrymmet för passagerarna får inte innehålla farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna
 • Ha hållfasta skyddsräcken som är minst 110 cm höga. Armar och ben ska hållas innanför räckena.
 • Ingenting får kastas från flaket. Säten eller bänkar ska sitta fast.
 • Gå på och av endast när fordonet står stilla och efter klartecken från flakvärden.

Två flakvärdar rekommenderas

På grund av att det 2014 skedde många allvarliga olyckor vädjar polisen till er som ska köra fordon och vara flakvärdar att ha tät kontakt med varandra.

Polisen rekommenderar att det finns en flakvärd fram och en bak för att ha möjlighet att kunna överblicka hela flaket. Ni måste vara uppmärksamma på flakaktiviteten så att farliga situationer inte uppstår.

 

Relaterat innehåll