Sök

Fordon

Här hittar du grundläggande information om registreringsskyltar, olika fordon och vad som gäller när någon parkerat på din parkeringsplats.

Registreringsskyltarna måste vara läsliga

Registreringsskyltar ska vara väl synliga från alla vinklar och får inte vara oläsbar på grund av skada, smuts, is, snö eller liknande. De får inte vara vinklade eller sprejade med reflexsprej, ligga dolda i fönstret eller ha ändrade siffror och bokstäver. Det är olagligt att köra ett fordon med en svårläst registreringsskylt. All form av försämring av läsbarheten är ett lagbrott, oavsett om det sker avsiktligt eller inte. Är dina registreringsskyltar skadade och oläsliga, ska du beställa nya hos Transportstyrelsen.

Förlorad registreringsskylt

Förlorad registreringsskylt måste anmälas till polisen och ersättas med en provisorisk skylt så snart som möjligt. Ring 114 14 för information om vilka polisstationer som utfärdar provisoriska skyltar.

Provisoriska registreringsskyltar

Om du mister en registreringsskylt till ditt fordon kan du beställa en ny från Transportsstyrelsen enligt instruktion på deras hemsida.

Beställ registreringsskylt på Transportstyrelsens webbplats

Vill du använda ditt fordon i väntan på den nya skylten kan du få en provisorisk registreringsskylt så länge, den utfärdas av Polismyndigheten.

Du får då göra ett fysiskt besök på en Polisstation som är öppen. Ta med legitimation och gärna registreringsbevis på fordonet i fråga. I samband med att du där får provisoriska skyltar kan du även beställa de riktiga.

Att köra fordonet utan registreringsskylt är inte tillåtet. Enda undantaget är färden till Polisen för att beställa provisoriska skyltar.

När annan bil parkerat på din parkeringsplats

Det är inte polisens uppgift att flytta fordon från privat parkering. Du kan göra en polisanmälan för så kallat egenmäktigt förfarande. Andra myndigheter har rätt att flytta bilen, men då krävs att du gjort en polisanmälan.

Gör en polisanmälan

Ta reda på vem som äger bilen

Kontakta Transportstyrelsen för att få uppgift om vem som äger bilen och därefter kontakta fordonsägaren.

Sms-tjänsten Vem äger fordonet på Transportstyrelsens webbplats

När någon kört på din parkerade bil

Du kan anmäla en parkeringsskada via polisens e-tjänst. Anmälan kan göras när ett motordrivet fordon har kört på ditt parkerade fordon, och föraren har lämnat platsen utan att ge sig till känna. Har du fått kontaktuppgifter från personen som orsakat skadorna behöver du inte göra en polisanmälan, då är det inget brott utan ett ärende för försäkringsbolagen.

Om ditt fordon skadats av något annat än ett motordrivet fordon, till exempel en person, cykel eller kundvagn - ring 114 14 för att göra en polisanmälan.

Anmäl parkeringsskada

Ärenden som inte hanteras av polisen

Information om följande hittar du på Transportstyrelsens webbplats:

 • Ägarbyte av fordon
 • Import av fordon
 • Avställning eller påställning av fordon
 • Skrotning av fordon
 • Köp och försäljning av fordon

Transportstyrelsens webbplats

Mopeder - olika klasser

Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller när du kör moped. Polisen kontrollerar om du har körkort/förarbevis samt mopedens skick, till exempel om den är trimmad. 

Du bör också ta reda på om mopeden är tillåten för passagerare eller inte. Om du bryter mot gällande regler kan du få böter och eventuell avvaktan med körkortstillstånd.

Moped på Transportstyrelsens webbplats

Olika registreringar finns på fyrhjulingar

En fyrhjuling är ett motorfordon på fyra hjul som kan vara registrerad som terrängskoter, motorcykel, moped eller traktor. Det framgår av registreringsbeviset.

Fyrhjuling på Transportstyrelsens webbplats

Cyklar måste också följa trafiklagar

Cykeln är ett fordon och omfattas av trafiklagstiftningen. Det finns regler för hur en cykel ska köras och vara utrustad, den måste till exempel enligt lag alltid ha ringklocka och broms. Det finns också regler för reflexer och belysning.

Cykel på Transportstyrelsens webbplats

Film: Cykla säkert i trafiken

Elsparkcyklar

Elsparkcykeln är liksom cykeln ett fordon med särskilda regler. En elsparkcykel klassas som en cykel förutsatt att den inte går fortare än 20 km/tim och har en motorstyrka på max 250 watt. Då gäller bland annat dessa regler:

 • Det är inte tillåtet att skjutsa på elsparkcykeln.
 • Barn under 15 år måste bära hjälm.
 • Fordonet ska vara utrustat med broms och ringklocka.
 • Vid mörkerkörning ska fordonet ha reflexer och belysning fram och bak
 • Det är inte tillåtet att köra med elsparkcykel på gångbana.
 • Det är inte tillåtet att parkera en elsparkcykel på gångbana.

Om du bryter mot reglerna riskerar du böter. Skjutsar du på elsparkcykel väntar 500 kr i böter och fem år i belastningsregistret. Om du åker mot rött är bötesbeloppet betydligt högre: 1500 kr.

Regler för elsparkcyklar, Transportstyrelsens webbplats