Fordon

Här hittar du grundläggande information om registreringsskyltar, olika fordon och vad som gäller när någon parkerat på din parkeringsplats.

Registreringsskyltarna måste vara läsliga

Registreringsskyltar ska vara väl synliga från alla vinklar och får inte vara oläsbar på grund av skada, smuts, is, snö eller liknande. De får inte vara vinklade eller sprejade med reflexsprej, ligga dolda i fönstret eller ha ändrade siffror och bokstäver. Det är olagligt att köra ett fordon med en svårläst registreringsskylt. All form av försämring av läsbarheten är ett lagbrott, oavsett om det sker avsiktligt eller inte. Är dina registreringsskyltar skadade och oläsliga, ska du beställa nya hos Transportstyrelsen.

Förlorad registreringsskylt

Förlorad registreringsskylt måste anmälas till polisen och ersättas med en provisorisk skylt så snart som möjligt. Ring 114 14 för information om vilka polisstationer som utfärdar provisoriska skyltar.

Beställ registreringsskylt på Transportstyrelsens webbplats

När annan bil parkerat på din parkeringsplats

Det är inte polisens uppgift att flytta fordon från privat parkering. Du kan göra en polisanmälan för så kallat egenmäktigt förfarande. Andra myndigheter har rätt att flytta bilen, men då krävs att du gjort en polisanmälan.

Gör en polisanmälan

Ta reda på vem som äger bilen

Kontakta Transportstyrelsen för att få uppgift om vem som äger bilen och därefter kontakta fordonsägaren.

Sms-tjänsten Vem äger fordonet på Transportstyrelsens webbplats

När någon kört på din parkerade bil

Du kan anmäla en parkeringsskada via polisens e-tjänst. Anmälan kan göras när ett motordrivet fordon har kört på ditt parkerade fordon, och föraren har lämnat platsen utan att ge sig till känna. Har du fått kontaktuppgifter från personen som orsakat skadorna behöver du inte göra en polisanmälan, då är det inget brott utan ett ärende för försäkringsbolagen.

Om ditt fordon skadats av något annat än ett motordrivet fordon, till exempel en person, cykel eller kundvagn - ring 114 14 för att göra en polisanmälan.

Anmäl parkeringsskada

Ärenden som inte hanteras av polisen

Information om följande hittar du på Transportstyrelsens webbplats:

  • Ägarbyte av fordon
  • Import av fordon
  • Avställning eller påställning av fordon
  • Skrotning av fordon
  • Köp och försäljning av fordon

Transportstyrelsens webbplats

Mopeder - olika klasser

Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller när du kör moped. Polisen kontrollerar om du har körkort/förarbevis samt mopedens skick, till exempel om den är trimmad. 

Du bör också ta reda på om mopeden är tillåten för passagerare eller inte. Om du bryter mot gällande regler kan du få böter och eventuell avvaktan med körkortstillstånd.

Moped på Transportstyrelsens webbplats

Olika registreringar finns på fyrhjulingar

En fyrhjuling är ett motorfordon på fyra hjul som kan vara registrerad som terrängskoter, motorcykel, moped eller traktor. Det framgår av registreringsbeviset.

Fyrhjuling på Transportstyrelsens webbplats

Cyklar måste också följa trafiklagar

Cykeln är ett fordon och omfattas av trafiklagstiftningen. Det finns regler för hur en cykel ska köras och vara utrustad, den måste till exempel enligt lag alltid ha ringklocka och broms. Det finns också regler för reflexer och belysning.

Cykel på Transportstyrelsens webbplats

Film: Cykla säkert i trafiken