Sök

När polisen flyttar fordon

Polismyndigheten har stöd i lag att flytta fordon i vissa fall. Fordonet bärgas då till polisens särskilda uppställningsplats.

Gällande regler

Kontrollera skulder vid köp av fordon

Varje köpare av ett fordon bör kontrollera om det finns eventuella fordonsrelaterade skulder hos den registrerade ägaren. Detta görs hos Transportstyrelsen. Om du köper ett nytt fordon som blir bärgat på grund av exempelvis obetalade felparkeringsavgifter måste du lösa det med den säljare du köpt fordonet av. Fordonet lämnas endast ut om alla fordonsrelaterade avgifter är betalda.

Hur du hämtar ut ditt fordon

När ett fordon flyttas till polisens uppställningsplats skrivs det ett så kallat flyttprotokoll där information om fordonet och registrerad ägare står. Som ägare får du hem ett brev om varför fordonet har flyttats och var fordonet finns. Om du har restförda (obetalda) felparkeringsskulder får du även uppgifter till transportstyrelsen för betalning. (Skulderna följer ägaren och inte fordonet.)

För att hämta ut ditt fordon gör du så här:

  1. Betala eventuella restförda felparkeringsavgifter till Transportstyrelsen. Du kan nå Transportstyrelsen på telefon 0771-14 15 16. Om dina parkeringsavgifter har gått till Kronofogdemyndigheten kontaktar du dem på telefon 0771-73 73 00.
  2. Ring 114 14 och be att få tala med den som är ansvarig handläggare för det flyttade fordonet i det polisområde där fordonet flyttades.

Det är endast den registrerade ägaren som får hämta ut fordonet. Om någon annan ska hämta ut fordonet krävs en giltig fullmakt av den registrerade ägaren.

Betala för uppställningsplatsen

Du kan behöva betala för bärgningskostnader och uppställningskostnader beroende på vilka bestämmelser som gäller i den stad eller kommun du bor i.

Hämta ut saker från fordonet

Om du har säkerhetsföremål i fordonet såsom bilbarnstol, rullator, barnvagn och liknande går det bra att ringa till ansvarig handläggare för det flyttade fordonet i det polisområde där bilen är flyttad. Handläggaren kontaktar då rätt instans och ger ett godkännande om att lämna ut föremålet. Föremål som är av värde lämnas endast ut mot uppvisande av kvitto.

Har du andra föremål utöver säkerhetsföremål får du tillbaka dem när du löser ut fordonet.

Det är endast den registrerade ägaren som får hämta ut föremål från fordonet.

Fordonet står kvar i en (1) månad

Fordonet står kvar totalt i en (1) månad från kungörelsedatum på polisens uppställningsplats.