Sök

Vilt i bostadsområde

Vilt i bostadsområde kräver olika agerande beroende på vilket djur det handlar om och vilket skick du finner djuret i. Här hittar du samlad information om vad du kan göra om du stöter på vilt i bostadsområde.

Levande vilt i bostadsområde

Om du stöter på vilt i bostadsområde som du anser utgöra en fara för allmänhet eller egendom kontaktar du 114 14. Om läget är akut ringer du 112.

Skadat vilt i bostadsområde

Gör så här:

  • Om du hittar ett större skadat vilt bör du kontakta länsstyrelsen i det län du bor. De vet vem i länet som har tillstånd att ta hand om det skadade djuret.
  • Om du hittar ett skadat djur som tillhör statens vilt (samt älg eller hjort när dessa arter är fredade) ska du alltid kontakta polisen på 114 14.
  • Om du stöter på vilt som är så pass skadat att det av djurskyddsskäl bör avlivas får djuret avlivas. Du får dock inte använda skjutvapen utan polisens tillstånd eller inom område som omfattas av detaljplan.

Dött vilt i bostadsområde

Tänk på:

  • Om djuret tillhör statens vilt (samt älg och hjort när dessa arter är fredade) ska du alltid kontakta polisen på 114 14.
  • Har ett djur dött på din tomt är det du som fastighetsägare som ansvarar för kadavret. Hittas djuret på kommunal mark bör du kontakta kommunen.

Definitioner av vilt

Med vilt menas vilda däggdjur och fåglar.

Statens vilt avser djur av arterna björn, varg, järv, lo, myskoxe, fjällräv, utter, valar, fiskgjuse, bivråk, tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla, slaguggla, rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, gråspett, vitryggig hackspett, mellanspett, kungsfiskare, blåkråka, härfågel, sommargylling, fjällgås, skräntärna, svarttärna, storkar, örnar, glador, falkar och kärrhökar.

Naturhistoriska riksmuseet, information om statens vilt

Vad får polisen göra?

Polisen får, med stöd av jaktlagen, låta avliva ett vilt djur om det orsakar avsevärd skada eller om det kan antas vara farligt för människors säkerhet. Polismyndigheten får också låta avliva eller fånga moderlös årsunge av älg, hjort, rådjur, mufflonfår eller vildsvin.

Om ett vilt har varit inblandat i en sammanstötning med ett motorfordon eller med ett spårbundet fordon, får Polismyndigheten vidta de åtgärder som behövs för att djuret ska kunna spåras upp och avlivas. Polismyndigheten får även ge någon annan i uppdrag att vidta sådana åtgärder.

Det här gäller vid viltolyckor.