Švedósko nacionálne minoritétora thaj minoritetonénge šib

E kris pa nacionálne minoritétora thaj minoritetonénge šibá la pe te phirél de katár 1 januari 2010.

Le Švedósko nacionálne minoritétora si le žídovura, rom, same, svedóske- finlandésura thaj tornedalingura. Le minoritetonénge šibá si jiddisch, romani šib, samícka, finlandicka, thaj meänkieli.

Pe le autoritétora ašél te len pe péste te protektoín thaj te baravén le minoritetonénge šibá thaj vi te baravén le nacionálne minoritetonénge čanca te inkerén thaj te šaj bufljarén pénge kultúra ándo Švédo. Tu kórkořo porunčís te kamés te avés jekh nacionálno minoritéto vaj naj, gadó ašél anda saví grúpa kaj tu ačarés tu kheré, thaj kaj kamés te traís la grupása.

Maj but čačimós si kaj godo kaj del duma finlandicka, meänkieli vaj samícka thaj traín ande jekh komúna vaj ande jekh regióna. Maj but informácia arakhés ándo internetósko webbthan ándo Štockholmósko Länsstyrelse.

E kris phenél ke le nacionálne minoritetonénge šibá músaj te avén protektimé thaj te den dumó la šibáke. Le švedícka autoritétora músaj te ašunén so phenén le nacionálne minoritétora, thaj te len maj but sáma, so von maj trubúl len.

Le minoritétora bešlé ándo Švédo ande lúngo vrjáma, thaj vi ačarén pe njámuri jekh kavrésa. Lénde si vi péngi religia, thaj šib vaj kulturáko barimós, kaj von kamén te inkerén sar péngo