Ruotsin kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä tuli voimaan 1. tammikuuta 2010.

Ruotsin kansallisia vähemmistöjä ovat juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset. Kansallisia vähemmistökieliä ovat jiddiŝ, romani, saame, suomi ja meänkieli.

Yhteiskunnalla on erityinen vastuu kansallisten vähemmistökielien suojelemisesta ja edistämisestä ja yhteiskunnan on myös edistettävä kansallisten vähemmistöjen mahdollisuuksia säilyttää kulttuurinsa Ruotsissa ja kehittää sitä. Sinä itse päätät, kuulutko johonkin kansalliseen vähemmistöön vai et – kyse on samaistumisesta ryhmään ja yhteenkuuluvuuden tunteesta.

Erityisen vahvat oikeudet ovat suomea, meänkieltä tai saamea puhuvilla, jotka asuvat hallintoalueeseen kuuluvassa kunnassa. Lisätietoa on Tukholman lääninhallituksen verkkosivuilla: Länsstyrelsen i Stockholm

Laissa sanotaan, että kansallisia vähemmistökieliä on suojeltava ja edistettävä. Ruotsin viranomaisten on kuunneltava kansallisia vähemmistöjä ja otettava huomioon niiden tarpeet.
Yhteistä vähemmistöryhmille on se, että ne ovat asuneet Ruotsissa kauan ja että kullakin ryhmällä on selvä keskinäinen yhteenkuuluvuus. Ryhmillä on myös oma uskonnollinen, kielellinen tai kulttuurillinen viiteryhmä ja halu säilyttää identiteettinsä.