Ruottin kansaliset vähemistöt ja vähemistökielet

Laki kansalisista vähemistöistä ja vähemistökielistä astui voihmaan 1 janyaaria 2010.

Ruottin kansaliset vähemistöt on juutalaiset, romaanit, saamelaiset, ruottinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset. Vähemistökielet on jiddish, romani chib, saame, suomi ja meänkieli.

Ylheisellä yhteiskunnala on erikoinen vastuu suojata ja eistää näitä kansalisia vähemistökieliä ja pitävät kans eistää kansalisitten vähemistöitten maholisuuksia säilyttää ja kehittää oman kulttuurin Ruottissa. Se on sie itte joka päätät jos kuulut kansalisheen vähemisthöön eli ei – kysymys on minkä ryhmän kans sie identtifieeraat itteä ja tunnet yhtäläisyyttä.

Erikoisen vahvat oikeuet on niilä jokka puhuvat suomea, meänkieltä eli saamea ja asuvat hallintoalueen kunnassa. Lissää informasjuunia löytää Tukholman Lääninhallituksen veppipaikalta: Länsstyrelsen i Stockholm

Laki sannoo ette kansaliset vähemistökielet pittää suojata ja eistää. Ruottin viranomhaiset pitävät kuunella kansalisia vähemistöjä ja ottaa huomihoon heän tarpheita.
Yhteistä vähemistöryhmile on ette net on pitkiä aikoja asuttanheet Ruottia ja ette niilä on selvä yhteenkuuluvuus. Niilä on kans oma uskonon, kielelinen eli kulttuurinen kuuluvuus ja tahto ette säilyttää ommaa identtiteettiä.