Izložen krivicnom djelu seksualnog nasilja

Ako ste bili izloženi silovanju ili drugoj vrsti seksualnog nasilja morate što je prije moguce kontaktirati policiju. Moguce je da izvjesno vrijeme nakon dogadaja još uvijek postoje tragovi koji mogu biti važni dokazi na sudenju.

Niste dužni prijaviti krivicno djelo, ali putem policijske prijave imate mogucnost ukloniti nepravdu krivicnim gonjenjem osumnjicene osobe. Prijava može, isto tako, sprijeciti pocinitelja krivicnog djela da izloži druge osobe novom krivičnom djelu. Policijska prijava je neophodna i za dobivanje naknade od strane Organa za zaštitu prava osoba oštecenih krivicnim djelom (Brottsoffermyndigheten) u slucajevima kada se pocinitelj krivicnog djela ne može povezati s krivicnim djelom.

Policiju možete uvijek nazvati na 114 14, cak i ako ne želite podnesti prijavu. Policija ce rado odgovoriti na vaša pitanja, dati savjet ili vam pomoci da stupite u kontakt s nekom organizacijom koja daje podršku. Kada su u pitanju hitni slucajevi uvijek nazovite 112.

Podrška i pomoc

U vecini mjesta u zemlji postoje dobrovoljne organizacije s dežurnom službom za osobe izložene kriminalu. Možete ih naci preko Dežurne službe za osobe oštecene krivicnim djelom (Brottofferjouren) ili Linije za mir žena (Kvinnofridslinjen). Linija za mir žena (Kvinnofridslinjen) je besplatni, nacionalni telefon podrške koji mogu nazvati svi, radi dobivanja savjeta, podrške i pomoci. Linija je otvorena 24 sata dnevno. Zaposleno je strucno osoblje koje ima iskustva u kontaktima s osobama u kriznim ili teškim životnim situacijama. Možete biti anonimni. Na vašem telefonskom racunu se ne vidi da ste ih zvali.

Pitajte putem telefona ili e-pošte

Državni savez dežurne službe za osobe oštecene krivicnim djelom (Brottsofferjouren) ima i nacionalnu telefonsku centralu koju možete nazvati da bi dobili pomoc i podršku.

Pravni zastupnik

Kao osoba izložena kriminalu imate u mnogim slucajevima pravo na pravnog zastupnika, takozvanog pomocnika oštecenog, kao pravnu i osobnu podršku. Ako ste prijavili krivicno djelo i istraga o krivicnom djelu je pocela, javni tužilac traži pomocnika za oštecenog, za vas.

Mer på svenska om sexualbrott