کسانی که در معرض جرائم جنسی قرار گرفته اند

اگر مورد تجاوز جنسی و یا تخلفات جنسی دیگر قرار گرفته اید باید در اسرع وقت با پلیس تماس بگیرید. مدارک و نشانه های جرم که برای رسیدگی به پرونده و نشان دادن در دادگاه مهم خواهند بود طی چند روز و گاهی هم به مدت بیشتری می توانند باقی بمانند.

بعد از رخ دادن چنین جرمی شما مجبور نیستید که نزد پلیس شکایت کنید اما با شکایت کردن شخص متخلف می تواند محکوم شده و از شما نیز اعاده ی حیثیت گردد. شکایت شما همچنین می تواند جلوی مجرم را گرفته و نگذارد که وی اشخاص دیگر را در معرض چنین جرمی قرار دهد. اگردادگاه نتواند فرد متهم را محکوم کند، برای این که بتوانید از اداره ی قربانیان جرایم تقاضای غرامت کنید وجود یک شکایت نزد پلیس ضروری است.

حتی اگر نمی خواهید از کسی شکایت کنید می توانید با پلیس با شماره تلفن 14 114 تماس بگیرید. پلیس می تواند به پرسش های شما پاسخ دهد و برای تماس با سازمان هایی که می توانند به شما کمک کنند شما را راهنمایی کند. در شرایط اضطراری با 112 تماس بگیرید.

کمک و پشتیبانی

سازمان های غیر انتفاعی با مراکزکشیک شبانه روزی برای کمک به قربانیان جرایم در اغلب نقاط کشور وجود دارند. اطلاعات تماس با آنان را می توانید از طریق مرکز کشیک قربانیان جرایم (Brottsofferjouren) و یا خط تلفنی آرامش زنان (Kvinnofridslinjen) دریافت نمایید. خط تلفنی آرامش زنان یک شماره سراسری است که همه می توانند برای دریافت کمک، مشاوره و راهنمایی به طور رایگان به آنجا زنگ بزنند. این خط شبانه روزیست و کسانی که آنجا کار می کنند دوره های مخصوص دیده اند و می دانند چگونه با افرادی که در وضعیت بحرانی بسر می برند کمک کنند. شما می توانید هنگام تماس ناشناس باشید. تماس شما با این شماره در قبض تلفن شما دیده نخواهد شد. طرح پرسش از طریق تلفن و یا پست الکترونیکی شما می توانید برای در یافت کمک و راهنمایی با تلفن سراسری اتحادیه ی قربانیان جرایم نیز تماس بگیرید.

وکیل

به عنوان قربانی یک جرم شما در بسیاری از شرایط می توانید از کمک یک وکیل یا مشاور حقوقی (målsägandebiträde) برخوردار باشید. اگر شما شکایت کرده باشید و تحقیقات در مورد ارتکاب جرم آغاز گردد دادستان مسئول پرونده برای شما تقاضای مشاور حقوقی خواهد نمود.

Mer på svenska om sexualbrott