درخواست گذرنامه و کارت شناسایی ملی

در اینجا می توانید مطالبی را در باره نحوه ی درخواست گذرنامه و کارت شناسایی ملی بخوانید.

دفاتر گذرنامه ی اداره ی پلیس (Polisens passexpedition) مسئولیت صدور گذرنامه و کارت شناسایی ملی را برای اتباع سوئدی به عهده دارند. شما می توانید در هر کدام از این دفاتر در خواست خود را تحویل دهید و یا این که گذرنامه جدید خود را دریافت نمایید.
تمام متقاضیان گذرنامه، حتی کودکان و نوجوانان، باید شخصا در این دفاتر حضور یابند. برای اشخاص زیر 18 سال رضایتنامه ی کتبی تمام اولیا ضروریست.

اگر گذرنامه قبلی شما هنوز معتبر است باید آن را نیز جهت باطل نمودن در هنگام تحویل گرفتن گذرنامه جدید به همراه داشته باشید.

انگشت نگاری در گذرنامه اجباریست. در صورتی که دارای گذرنامه ی معتبری هستید که فاقد اثر انگشت شماست لازم نیست درخواست گذرنامه جدید کنید و می توانید از آن تا زمانی که معتبراست استفاده نمایید.
انگشت نگاری در دفتر گذرنامه انجام می شود و آثار انگشت شما در چیپ موجود در گذرنامه ذخیره می گردد. از کودکان زیر شش سال و افرادی که مسدومیت دائمی بر روی انگشتان خود دارند انگشت نگاری نمی شود. در صورتی که بر روی یک و یا هر دو دست تان آسیب های موقت داشته باشید بطوری که انگشت نگاری از شما مقدور نباشد تنها گذرنامه ی موقت به شما داده خواهد شد.

مدرک شناسایی خود را هنگام درخواست گذرنامه با خود داشته باشید. از مدارک زیر می توانید برای تایید

هویت خود استفاده کنید:

  • گذرنامه معتبر سوئدی
  • کارت شناسایی ملی معتبر
  • کارت شناسایی معتبر ویژه ی افراد ساکن سوئد
  • گواهینامه ی معتبر سوئدی
  • کارت شناسایی سو ئدی با مارک SIS و یا کارت هویت صادر شده توسط ادارات و سازمان های دولتی

در صورت فقدان کارت شناسایی معتبر افرادی مثل همسر، والدین، پدربزرگ و مادربزرگ و یا خواهر و برادری که به سن قانونی رسیده اند و خود دارای کارت شناسایی هستند می توانند هویت شما را تایید کنند. در هنگام درخواست گذرنامه نمی توان از گذرنامه ی موقت به عنوان کارت شناسایی اسفاده نمود.
در صورت مفقود شدن گذرنامه و یا کارت شناسایی ملی خود باید این را به پلیس گزارش دهید تا آن را مسدود کنند. در هنگام گزارش مدارک مفقوده، برای دریافت کارت و یا گذرنامه ی جدید نیز اقدام کنید.
در صورت بازیافتن گذرنامه و یا کارت شناسایی قدیمیتان باید این موضوع را به اطلاع پلیس برسانید. اگر گذرنامه و یا کارت جدید دریافت کرده اید استفاده از مدارک قدیمی تان مجاز نیست و باید آنان را جهت باطل نمودن به پلیس تحویل دهید.
در صورت مفقود شدن گذرنامه و یا کارت شناسایی ملی در خارج از کشور باید با نزدیکترین سفارتخانه و یا دفتر کنسولی سوئد تماس بگیرید.

Pass och nationellt id-kort (på svenska)