Róde pasapórto thaj nationálno identimásko lil (legetimácia)

Katé šaj džinés sar te ródes pasapórto thaj nationálno identimásko lil (legetimácia).

Le Raj barénge pasapórtoskí kantóra den pasapórto thaj nationálno identimásko lil (legetimácia) káste si páča ándo them

Savořé kaj róden pasapórto, músaj te žan kórkořo kaj o pasaportóski kantóra, sa gadjá si le glaténge thaj le ternimaténge. Godolá kaj si telál le 18 berš, trubúl len sváko dáta jekh ramomé líl katár le li duj kaj len sáma pe gláta vaj e ternimáta. 

Te ínke valíl čiró puranó pasapórto, trubús te des pálpale o puranó pasapórto, te šaj makulín la kána si te anés čiro nevó pasapórto.   

De katár le berš 2009 músaj te avél najésko sémno ándo pasapórto. Te ínke si tut pasapórto kaj valíl bi najésko sémno, či trubús te nevarés o pasapórto maj anglál so nakhél avrí.      

Najésko sémno len pe pasaportóskí kantóra thaj o sémno ašél garadó ándo pasaportósko chip. Gláti telál le šov berš, thaj godolá kaj si len došá pe le najá kaj šóha či sastjón, či trubún te den najésko sémno. Te si tut doš pe jekh vaj pe le li duj vas, kaj vrjamjása si te sastjón, thaj kerél ke naštís te des najésko sémno, den tut pasapórto, férdi pe skúrto vrjáma.  

Le túsa legetimácia kána si te ródes pasapórto. Laší legitimácia si:   

  • Pasapórto kaj valíl and o Švédo
  • Nationálno identimásko lil kaj valíl
  • Nationálno identimásko lil kaj valíl, le manušénge kaj si ramomé ándo Švédo
  • Tradeimásko-lil kaj valíl ando Švédo
  • Švedítsko SIS-semnomé identimásko lil vaj identimásko lil dinó katár o themésko autoritéto.   

Te naj tut legítimácia, atúnči šaj garantín, naprimér čiri řomní/ čiró řom, sambo, dej vaj dad, mamí vaj pápo vaj várekon ánda le phejá kaj si len legetimácia kaj valíl, von šaj garantín ke tu san.   

Te xasardán čiró pasapórto vaj nationálno identimásko lil, músaj te puřis kaj le Raj baré. O lil si te phandadžol. Róde nevó pasapórto vaj nationálno identimásko lil kána puřis ke xasardán čiré líla.

Te arakhésa čiró puranó pasapórto vaj identimásko lil, músaj te puřis kaj le Raj baré. Te diné tu nevó pasapórto vaj identimásko lil, músaj te des čiró puranó lil pálpale te makulín la. Naj túke slóbodo te phirés le puranó pasaportósa.

Te xasardán čiro pasapórto vaj nationálno identimásko lil ánde le themá, trubús te kontaktoís o maj pašé Švedíco ambasáda vaj konsuláto.

Pass och nationellt id-kort (på svenska)