Oza pássa ja riikkalaš id-goartta

Dás logat got ozat pássa ja riikkalaš id-goartta.

Poliissa pássaekspedišuvnnat čálihit pássaid ja riikkalaš id-goarttaid ruoŧa riikalahtuide (riikavuložiidda). Sáhtát ohcat ja viežžat iežat ođđa pássa dahje id-goartta pássaekspedišuvnnas vaikko gos riikkas. 

Juohkeokta gii pássa ohcá ferte ieš boahtit pássaekspedišuvdnii, maiddai mánát ja nuorat. Son gii lea nuoratgo 18 jagi ferte vuosehit čálalaš miehtama visot eaiggádiin, fuolaheddjiin.

Jos du boares pássa lea ain dohkálaš de galggat dan guođđit bilideapmái go vieččat ođđa pássa.

2009 rájis ferte leat čuvdemearka pássas. Jos dus lea dohkálaš pássa čuvdemearkka haga de it dárbbaš ođđa pássa ovdal áigemearri lea gollan.

Čuvdemearka addo pássaekspedišuvnnas ja sesto pássa chippas. Mánát nuoratgo guhtta jagi ja sii geain leat bissovaš hávit čuvddiin eai dárbbaš guođđit čuvdemearkkaid. Jos dus lea hávvi dahje juoga vahát gieđas dahje goappaš gieđain mii dagaha don it sáhte guođđit čuvdemearkka de oaččut dušše gaskaboddosaš pássa. 

Váldde mielde legitimašuvnna go pássa ozat. Dohkkehuvvon legitimašuvdna lea:

  • Dohkálaš ruoŧa pássa
  • Dohkálaš riikkalaš id-goarta
  • Dohkálaš id-goarta sidjiide geat leat álbmotčálihuvvon Ruŧŧii
  • Dohkálaš Ruoŧa vuodjingoarta
  • Ruoŧa SIS-merkejun id-goarta dahje id-goarta stáhtalaš eiseválddis

Jos legitimašuvdna váilo sáhttá ovdamearkka dihte isit/eamit, guoibmi, vánhen, áhkku/áddjá dahje agáiduvvon oabbá/viellja geas lea iežas legitimašuvdna duođaštit du dunin. Gaskaboddosaš pássa ii leat dohkálaš legitimašuvdnan pássa ohcamis. 

Jos leat láhppán pássat dahje riikkalaš id-goarttat de galggat dan almmuhit Poliisii. Dat giddejuvvo oktanis. Oza ođđa pássa dahje riikkalaš id-goartta go almmuhat dan láhppun.

Dat lea dehálaš don almmuhat Poliisii jos gávnnat boares pássa dahje id-goartta. Jos leat ožžon ođđa pássa dahje riikkalaš id-goartta de fertet dan boares id-goartta guođđit bilideapmái. Boares reaisoáššebáhpira ii oaččo geavahit.

Jos pássa dahje riikkalaš id-goartta láhpát olgoriikkas de goaktadat lagamus ruoŧa ambassáda dahje konsuláhta.

Pass och nationellt id-kort (på svenska)