Passin ja kansalisen id-kortin hakeminen

Tästä saatat lukea mitenkä sie haet passia ja kansalista id-korttia.

Poliisin passikontturit tekevät passit ja kansaliset id-kortit Ruottin kansalaisile. Sie saatat hakea ja noutaa sinun uuen passin eli id-kortin miltä passikontturilta tahansa koko maassa.

Kaikki jokka hakevat passia häätyvät käyä henkilökohtasesti passikontturilla, lapset ja nuoret kans. Niile jokka oon alle 18 vuotihaat, vaaithaan aina kirjotettu hyväksyminen kaikilta huoltajilta.

Jos sinun vanha passi vieläki jällaa, sen pittää jättää makyleerattavaksi ko haet ulos uuen passin.

Vuesta 2009 sormenjälki oon pakolista passissa. Jos sulla oon jällaava passi ilman sormenjälkeä, et tartte hakea uutta passia ennenkö se mennee vanhaksi.

Sormenjälki otethaan passikontturilla ja se säästethään passin chip-issä. Alle kuusvuotihaat lapset ja net joila oon psysyvät vammat/viat sormissa ei tartte jättää sormeänjälkeä. Jos sulla oon tilapäinen loukkaintuminen toisessa eli kummassaki käessä ja sie sen takia et saata jättää sormenjälkeä, sie saatat vain saa tilapäisen passin.

Ota legitimasjuuni matkhaan ko haet passia. Hyväksytty legitimasjuuni oon:

  • Jällaava ruottalainen passi
  • Jällaava kansalinen id-kortti
  • Jällaava id-kortti niile jokka oon kirjoila Ruottissa
  • Jällaava ruottalainen ajokortti
  • Ruottalainen SIS-merkattu id-kortit eli id-kortti valtion viranomhaiselta

Jos legitimasjuuni puuttuu, niin esimerkiksi aviovaimo/-mies, sambo, vanhempi, isän eli äitin vanhempi eli täys-ikänen sisar eli veli jolla oon oma legitimasjuuni, saattaa taata sinun identtiteetin. Tilapäinen passi ei jällaa legitimasjuunina ko hakkee passia.

Jos sie olet hukanu sinun passin eli kansalisen id-kortin, sinun häätyy ilmottaa siittä Poliisille. Silloin se spärrathaan. Tehe uuen passin eli kensalisen id-kortin hakemus samala ko ilmotat ette nykynen oon joutunu hukhaan.

Jos sie löyät hukatun vanhan passin eli id-kortin, oon tärkeää ette ilmotat siittä Poliisille. Jos sie olet saanu uuen passin eli kansalisen id-kortin, sie hääyt jättää sen vanhan makyleerattavaksi. Sitä vanhaa reisuasiapaperia ei saa käyttää.

Jos sie hukkaat passin eli kansalisen id-kortin ulkomaila, sinun pittää ottaa yhtheys lähhiimän Ruottin ambasaadin eli konsylaatin kans.

Pass och nationellt id-kort (på svenska)