Passin ja kansallisen henkilökortin hakeminen

Tässä osiossa kerrotaan, miten passia ja kansallista henkilökorttia haetaan.

Poliisin passitoimistot myöntävät passeja ja kansallisia henkilökortteja Ruotsin kansalaisille. Uutta passia tai henkilökorttia voi hakea mistä tahansa Ruotsin passitoimistosta. Samoin valmiit asiakirjat voi noutaa valitsemastaan passitoimistosta.

Kaikkien passia hakevien on saavuttava passitoimistoon henkilökohtaisesti, myös lasten ja nuorten. Alle 18-vuotiailta vaaditaan aina kaikkien huoltajien kirjallinen suostumus.

Tultaessa hakemaan uutta passia, on vanha passi jätettävä mitätöitäväksi, jos se vielä on voimassa.

Vuodesta 2009 lähtien passeihin on tullut pakolliseksi sormenjälkitunniste. Jos sinulla on voimassa oleva passi, jossa ei ole sormenjälkiä, sinun ei tarvitse hankkia uutta passia ennen vanhan passin voimassaoloajan päättymistä.

Sormenjäljet otetaan passitoimistossa ja tallennetaan passissa olevaan mikrosiruun. Alle kuusivuotiaiden lasten ja niiden, joiden sormet ovat pysyvästi vaurioituneet, ei tarvitse antaa sormenjälkiä. Jos henkilöllä on tilapäinen vaurio toisessa tai kummassakin kädessä, eikä hän voi antaa sormenjälkeä, voi kyseinen henkilö saada ainoastaan tilapäisen passin.

Passia haettaessa tarvitaan mukaan henkilöllisyystodistus. Hyväksyttyjä henkilöllisyystodistuksia ovat:

  • Voimassa oleva ruotsalainen passi
  • Voimassa oleva kansallinen henkilökortti
  • Voimassa oleva henkilökortti Ruotsissa kirjoilla oleville
  • Voimassa oleva ruotsalainen ajokortti
  • SIS-merkitty ruotsalainen henkilökortti tai valtion viranomaisen myöntämä henkilökortti.

Jos jollakin ei ole henkilöllisyystodistusta, voi esimerkiksi puoliso, avopuoliso, vanhempi, isovanhempi tai täysi-ikäinen sisarus vahvistaa henkilöllisyyden omalla henkilöllisyystodistuksellaan. Tilapäinen passi ei käy henkilöllisyystodistuksesta passia haettaessa.

Jos passi tai kansallinen henkilökortti katoaa, on asiasta ilmoitettava Poliisille, minkä jälkeen nimenomainen asiakirja mitätöidään. Uutta passia tai kansallista henkilökorttia tulee hakea samassa yhteydessä kun vanha passi tai henkilökortti ilmoitetaan kadonneeksi.

Jos kadonnut passi tai henkilökortti löytyy, on tärkeää, että myös siitä tehdään ilmoitus Poliisille. Jos uusi passi tai kansallinen henkilökortti on jo siinä vaiheessa saatu, on henkilöllä velvollisuus jättää vanha passi tai henkilökortti Poliisille mitätöitäväksi. Vanhaa matkustusasiakirjaa ei saa käyttää.

Jos passi tai kansallinen henkilökortti katoaa ulkomailla, tulee ottaa yhteyttä lähimpään Ruotsin suurlähetystöön tai konsulaattiin.

Pass och nationellt id-kort (på svenska)