Sök
Stäng Meny

Frågor och svar om ljuddämpare

Här får du svar på frågor kring nya regler om ljuddämpare för vapen.

De nya reglerna innebär att ljuddämpare inte längre ska jämställas med skjutvapen, utan i stället regleras på i princip samma sätt som ammunition.

Den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning får utan särskilt tillstånd inneha ljuddämpare som passar till vapnet.

Vad menas med att ljuddämparen ska passa till vapnet?

Att passa till vapnet innebär att ljuddämparens anslutningsgänga och utgångshål möjliggör skjutning med ljuddämparen monterad på vapnet.

Hur ska jag göra vid köp av en ljuddämpare?

Ta med vapnet och vapenlicensen till överlåtaren så ni kan kontrollera att ljuddämparen passar till vapnet samt att du innehar vapnet för rätt ändamål.

Jag har sålt vapnet som ljuddämparen passar till men har inget särskilt tillstånd för ljuddämparen. Jag har dock ansökt om vapenlicens för ett nytt vapen. Får jag behålla ljuddämparen under tiden?

Nej.

Jag har ett vapen för ändamålet ”minne”. Får jag inneha en ljuddämpare?

Nej.

Jag har ett vapen för ändamålet ”samling”. Får jag inneha en ljuddämpare utan särskilt tillstånd?

Nej, särskilt tillstånd krävs. Sök tillstånd för ljuddämpare.

Får jag använda ljuddämpare på vilken vapentyp eller med vilken kaliber som helst?

Ja

Jag har ett effektbegränsat vapen som det inte krävs tillstånd för. Har jag rätt att inneha en ljuddämpare till detta vapen?

Nej

Jag har tillstånd att inneha en ljuddämpare med villkor att den endast får monteras på ett vapen avsett för ammunitionsklass 1 och 2.

Får jag nu använda den på ett vapen avsett för ammunitionsklass 4?

Ja. Tillståndet och villkoret gäller i och för sig, men så länge du befinner dig inom det tillåtna området, det vill säga har tillstånd eller rätt att inneha ett vapen som ljuddämparen passar till, saknar villkoret praktisk betydelse efter lagändringen.

Jag brukar låna ett vapen för ändamålet jakt. Får jag inneha en ljuddämpare som passar till vapnet?

Ja, under tiden lånet pågår, men inte mellan låneperioderna.

Vad ska jag tänka på när jag överlåter en ljuddämpare?

Att mottagaren har tillstånd eller rätt att inneha ljuddämparen. Om mottagaren inte har tillstånd att inneha ljuddämpare måste du kontrollera att:

  1. ljuddämparen rent faktiskt passar till mottagarens vapen,
  2. mottagaren har tillstånd att inneha vapnet för skjutning. Det innebär något av ändamålen jakt, avlivning av fällfångade djur, målskytte, skydd eller något annat ändamål, s.k. udda ändamål.

Om du har ett särskilt tillstånd att inneha ljuddämparen ska du meddela Polismyndigheten att den är överlåten. 

Meddela Polismyndigheten genom att begära återkallelse

Jag har sedan tidigare tillstånd att inneha en ljuddämpare.

Eftersom jag även har ett vapen för ändamålet jakt, som ljuddämparen passar till, är tillståndet onödigt. Jag vill därför att tillståndet återkallas.

Tillståndet kan återkallas på din begäran, men då kommer ljuddämparen att lösas in, om den inte överlåts eller skrotas. Vid inlösen får du ersättning motsvarande marknadsvärdet.

Min ljuddämpare är trasig och jag vill skrota den.

Innehavaren kan utföra skrotningen själv genom att varaktigt förstöra den. Om det finns ett tillstånd för den skrotade ljuddämparen ska Polismyndigheten meddelas.

Måste ljuddämparen förvaras i vapenskåp?

Nej. För ljuddämpare krävs inte förvaring i säkerhetsskåp. De ska dock förvaras under säkert lås eller på något annat lika betryggande sätt, det vill säga det är samma förvaringsregler som för ammunition.

Jag vill köpa en ljuddämpare utomlands.

Enskilda personer får föra in ljuddämpare till Sverige för personligt bruk, om de har rätt att inneha ljuddämparen här i landet.

Jag vill börja med försäljning av ljuddämpare. Vilka tillstånd behöver jag?

Vapenlagstiftningen uppställer inga krav på tillstånd för att bedriva handel med ljuddämpare. Krigsmateriellagstiftningen, som ISP hanterar, uppställer heller inga krav på tillstånd för tillhandahållande av ljuddämpare. För mer information om krigsmateriellagstiftningen, Inspektionen för strategiska produkters webbplats.

Jag vill ha tillstånd att inneha ljuddämpare för att bedriva handel?

Det finns ingen möjlighet att få tillstånd enligt vapenlagstiftningen till innehav av ljuddämpare för ändamålet handel.

Jag är vapenhandlare och har tillstånd att bedriva handel med ljuddämpare. Vad gäller för mig?

Ljuddämpare ska inte antecknas i inköps- eller försäljningsförteckningen.

Vad händer om jag inte följer reglerna?

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet innehar ljuddämpare utan att ha rätt till det, eller överlåter ljuddämpare till någon som inte har rätt att inneha egendomen, kan dömas till brott mot vapenlagen.