Sök

Frågor och svar om ljuddämpare

Här får du svar på frågor kring regler om ljuddämpare för vapen.

Ljuddämpare ska inte jämställas med skjutvapen, utan i stället regleras på i princip samma sätt som ammunition.

Den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning får utan särskilt tillstånd inneha ljuddämpare som passar till vapnet.

Vad menas med att ljuddämparen ska passa till vapnet?

Att passa till vapnet innebär att ljuddämparens anslutningsgänga och utgångshål möjliggör skjutning med ljuddämparen monterad på vapnet.

Hur ska jag göra vid köp av en ljuddämpare?

Ta med vapnet och vapenlicensen till överlåtaren så ni kan kontrollera att ljuddämparen passar till vapnet samt att du innehar vapnet för rätt ändamål.

Jag har sålt vapnet som ljuddämparen passar till men har inget särskilt tillstånd för ljuddämparen. Jag har dock ansökt om vapenlicens för ett nytt vapen. Får jag behålla ljuddämparen under tiden?

Nej.

Jag har ett vapen för ändamålet ”minne”. Får jag inneha en ljuddämpare?

Nej.

Jag har ett vapen för ändamålet ”samling”. Får jag inneha en ljuddämpare utan särskilt tillstånd?

Nej, särskilt tillstånd krävs. Sök tillstånd för ljuddämpare.

Får jag använda ljuddämpare på vilken vapentyp eller med vilken kaliber som helst?

Ja.

Jag har ett effektbegränsat vapen som det inte krävs tillstånd för. Har jag rätt att inneha en ljuddämpare till detta vapen?

Nej.

Jag har tillstånd att inneha en ljuddämpare med villkor att den endast får monteras på ett vapen avsett för ammunitionsklass 1 och 2. Får jag nu använda den på ett vapen avsett för ammunitionsklass 4?

Ja. Tillståndet och villkoret gäller i och för sig, men så länge du befinner dig inom det tillåtna området, det vill säga har tillstånd eller rätt att inneha ett vapen som ljuddämparen passar till, saknar villkoret praktisk betydelse efter lagändringen.

Jag brukar låna ett vapen för ändamålet jakt. Får jag inneha en ljuddämpare som passar till vapnet?

Ja, under tiden lånet pågår, men inte mellan låneperioderna.

Vad ska jag tänka på när jag överlåter en ljuddämpare?

Att mottagaren har tillstånd eller rätt att inneha ljuddämparen. Om mottagaren inte har tillstånd att inneha ljuddämpare måste du kontrollera att:

  1. ljuddämparen rent faktiskt passar till mottagarens vapen,
  2. mottagaren har tillstånd att inneha vapnet för skjutning. Det innebär något av ändamålen jakt, avlivning av fällfångade djur, målskytte, skydd eller något annat ändamål, så kallat udda ändamål.

Om du har ett särskilt tillstånd att inneha ljuddämparen ska du meddela Polismyndigheten att den är överlåten. 

Meddela Polismyndigheten genom att begära återkallelse

Jag har sedan tidigare tillstånd att inneha en ljuddämpare. Eftersom jag även har ett vapen för ändamålet jakt, som ljuddämparen passar till, är tillståndet onödigt. Jag vill därför att tillståndet återkallas.

Tillståndet kan återkallas på din begäran, men då kommer ljuddämparen att lösas in, om den inte överlåts eller skrotas. Vid inlösen får du ersättning motsvarande marknadsvärdet.

Min ljuddämpare är trasig och jag vill skrota den. Måste jag lämna in den till polisen för skrotning?

Nej, du kan utföra skrotningen själv genom att varaktigt förstöra den. Om det finns ett tillstånd för den skrotade ljuddämparen ska Polismyndigheten meddelas.

Meddela Polismyndigheten genom att begära återkallelse

Måste ljuddämparen förvaras i vapenskåp?

Nej. För ljuddämpare krävs inte förvaring i säkerhetsskåp. De ska dock förvaras under säkert lås eller på något annat lika betryggande sätt, det vill säga det är samma förvaringsregler som för ammunition.

Jag vill köpa en ljuddämpare utomlands. Får man ta in den i Sverige sedan?

Ja, enskilda personer får föra in ljuddämpare till Sverige för personligt bruk, om de har rätt att inneha ljuddämparen här i landet.

Jag vill börja med försäljning av ljuddämpare. Vilka tillstånd behöver jag?

Det krävs inte tillstånd för att sälja ljuddämpare. Du måste dock ha rätt att inneha ljuddämpare om du ska sälja dem. Ett tillstånd att driva handel med skjutvapen ger även rätt att inneha ljuddämpare.

Jag vill ha tillstånd att inneha ljuddämpare för att bedriva handel? Hur får jag det?

Det finns ingen möjlighet att få tillstånd enligt vapenlagstiftningen till innehav av ljuddämpare för ändamålet handel.

Jag är vapenhandlare. Kan jag driva handel med ljuddämpare?

Ja, ett tillstånd att driva handel med skjutvapen ger även rätt att inneha ljuddämpare, varför du som vapenhandlare kan bedriva handel med ljuddämpare.

Jag har tillstånd att bedriva handel med ammunition, men inte med skjutvapen. Får jag inneha ljuddämpare?

Nej, ett tillstånd att bedriva handel med ammunition räcker inte för att få inneha ljuddämpare.

Vad händer om jag inte följer reglerna?

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet innehar ljuddämpare utan att ha rätt till det, eller överlåter ljuddämpare till någon som inte har rätt att inneha egendomen, kan dömas till brott mot vapenlagen.