Sök

Stöld av djur

Har ett djur som du äger stulits? Anmäl brottet till polisen. Enklast gör du en webbanmälan.

Anmäl stöld

Webbanmälan är öppen för dig som har svenskt personnummer eller samordningsnummer. Du får inte ha skyddad identitet.

Uppmärksamma

Om du tror att ditt djur försvunnit på egen hand från bostaden eller från en inhägnad ska du i stället göra en förlustanmälan.

Om polisanmälan

 • Tänk på det här när du ska anmäla stöld av djur

  Innan du gör en stöldanmälan, kontakta länsstyrelsen för att kontrollera så att de inte omhändertagit ditt djur.
  Länsstyrelser i Sverige, Länsstyrelsen

  När du anmäler, berätta så mycket du kan om:

  • vilken djurras det gäller
  • kön
  • särtecken (något som avviker från andra djur av samma ras)
  • registreringsnummer, djurets eventuella id-nummer.
 • Andra sätt att göra polisanmälan på

  Ring 112 om brottet händer nu eller om polisens behövs på plats snabbt.

 • Polisanmälan – allt du behöver veta

  Har du utsatts för ett brott och har frågor om polisanmälan? Här får du en överblick över de olika stegen vid en polisanmälan och vad som händer efter att du gjort din anmälan.

  Polisanmälan – allt du behöver veta

Följ dina ärenden på Mina sidor

Polismyndigheten håller på att bygga upp Mina sidor. Du kan nu logga in och se status på vissa av dina ärenden.

Logga in till Mina sidor

Frågor och svar om Mina sidor

Ta reda på mer

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din anmälan i enlighet med brottsdatalagen (2018:1177) och lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område (polisens brottsdatalag). De uppgifter som du lämnar behandlas för att utföra vårt uppdrag att utreda och lagföra det anmälda brottet.

Personuppgifterna kommer inte att behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt. Hur lång tid det är beror bland annat på brottets preskriptionstid och om förundersökning inleds eller inte. Särskilda bestämmelser om hur länge uppgifter får behandlas i ärenden om utredning av eller lagföring för brott finns i 4 kap. 3–5 §§ polisens brottsdatalag.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter