Sök

Stöld av id-kort och kontokort

Har någon stulit ditt id-kort eller kontokort? Anmäl brottet till polisen. Enklast gör du en anmälan på webben. Gäller det ett pass eller nationellt id-kort utfärdat av polisen, ring 114 14 så att polisen kan spärra kortet.

Har du tappat bort ditt id-kort eller kontokort? Då ska du i stället göra en förlustanmälan

Gör en polisanmälan

Anmäl stöld

Ändra eller lägg till något i din anmälan

Webbanmälan är öppen för dig som har svenskt personnummer eller samordningsnummer. Du får inte ha skyddad identitet.

Andra sätt att göra en polisanmälan på

Ring 112 om brottet händer nu, eller om polisen behövs på plats snabbt.  

Polisanmälan – allt du behöver veta

Tänk på det här

  • Berätta så detaljerat som möjligt om händelsen för att öka polisens möjligheter att utreda brottet. 
  • Id-kort som är stulet eller borttappat ska du anmäla till utfärdaren som spärrar kortet.
  • Kontokort som är stulet ska förlustanmälas och spärras hos den bank eller det kreditkortsföretag som utfärdat kortet. 
  • Körkort som är stulet ska polisanmälas. Borttapat körkort ska förlustanmälas. Använd länkarna högst upp på sidan. Stulet eller borttappat körkort ska även anmälas till Transportstyrelsen. 

Anmäl stöld eller förlust av körkort, Transportstyrelsen

Följ dina ärenden på Mina sidor

Polismyndigheten håller på att bygga upp Mina sidor. Du kan nu logga in och se status på vissa av dina ärenden.

Logga in till Mina sidor

Frågor och svar om Mina sidor

När du är utomlands

Blir du drabbad av ett brott när du är utomlands, anmäla det i det land där det har inträffat så att polisen på plats kan utreda händelsen.

Om du förlorar ditt pass eller nationella id-kort måste det alltid anmälas till svensk polis för att spärras.

Ta reda på mer

Information på andra webbplatser 

Sweden abroad

Brottsofferguiden

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din anmälan i enlighet med brottsdatalagen (2018:1177) och lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område (polisens brottsdatalag). De uppgifter som du lämnar behandlas för att utföra vårt uppdrag att utreda och lagföra det anmälda brottet.

Personuppgifterna kommer inte att behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt. Hur lång tid det är beror bland annat på brottets preskriptionstid och om förundersökning inleds eller inte. Särskilda bestämmelser om hur länge uppgifter får behandlas i ärenden om utredning av eller lagföring för brott finns i 4 kap. 3–5 §§ polisens brottsdatalag.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter