Sök

Stöld av båtar och båtmotorer

Antalet stölder av båtar, båtmotorer och annat som hör båtar till ökar i början och slutet av båtsäsongen. Ett bra sätt att förebygga båtstölder och inbrott i båtar är starta en båtsamverkan. Här får du tips om hur du kommer igång.

Anmäl stöld

Webbanmälan är öppen för dig som har svenskt personnummer eller samordningsnummer. Du får inte ha skyddad identitet.

Om polisanmälan

 • Tänk på det här när du ska anmäla båtstöld

  För att polisen både i Sverige och utomlands ska kunna identifiera stöldgodset om det påträffas är det viktigt att du omgående gör en polisanmälan och lämnar så detaljerade uppgifter om godset som du kan.

  Obligatoriska uppgifter för att stöldgodset ska registreras som stulet i viktiga system är:

  • båtens skrovnummer
  • båtmotorns motornummer
  • typ av drivmedel
  • eventuell egen specifik märkning


  Ändra eller lägga till något i din anmälan

  Har du inte numren tillgängliga vid anmälan så är det viktigt att du så snart som möjlig kompletterar din anmälan. 

  Har du fyllt i ett båtkort finns uppgifterna där. Du kan även hitta dem i dina försäkringsuppgifter eller kontakta ditt försäkringsbolag. 

  Ändra eller lägg till något i din anmälan. 

 • Andra sätt att göra polisanmälan på

  Ring 112 om brottet händer nu eller om polisens behövs på plats snabbt.

 • Polisanmälan – allt du behöver veta

  Har du utsatts för ett brott och har frågor om polisanmälan? Här får du en överblick över de olika stegen vid en polisanmälan och vad som händer efter att du gjort din anmälan.

  Polisanmälan – allt du behöver veta

Båtkort - spara viktiga uppgifter om din båt

För att få bra hjälp om din båt blir stulen eller vid ett sjöräddningslarm är det viktigt att du kan lämna korrekta uppgifter om din båt.

Båtkort för att spara viktiga uppgifter om din båt

Båtkortet är en ifyllningsbar pdf som du kan spara i din telefon eller i en molntjänst. Skriv gärna ut ett exemplar och spara det också. Båtkortet finns i två versioner, beroende på hur mycket information du vill spara. 

Båtkort (pdf, 2 MB)

Lilla båtkortet (pdf, 695 kB)

Följ dina ärenden på Mina sidor

Polismyndigheten håller på att bygga upp Mina sidor. Du kan nu logga in och se status på vissa av dina ärenden.

Logga in till Mina sidor

Frågor och svar om Mina sidor

Så skyddar du dig mot stöld av båt och båtmotor

Med bra samarbete och samverkan kan många båtrelaterade stölder förebyggas. Det har visat sig effektivt att bilda nätverk mellan olika intresseorganisationer.

Båtsamverkan innebär att du inte bara ser efter din båt utan även grannens båt. Det ökar förutsättningarna för minskad brottslighet och skapar samtidigt gemenskap.

Så startar du en båtsamverkan

Är du intresserad av att starta en båtsamverkan? Kontakta din lokala polis på telefon 114 14. Du kan även skicka mejl till polisens regionala kontaktpersonerna för båtsamverkan.

Regionala kontaktpersoner för båtsamverkan:

Så kan du förhindra stölder ur eller av din båt

 • Märk din motor med dold och synlig märkning. Många båtföretag utför detta. Ristar du in en märkning själv så är ett personnummer bättre än ett namn.
 • Se till att båten sitter väl förankrad med ett godkänt lås.
 • Spårsändare är förebyggande. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vilken typ de godkänner.
 • Försvåra för tjuven när båten står på land. Regelbunden tillsyn är viktigt.
 • Stölder sker oftast när det är mörkt – bra belysning är därför viktigt.
 • Försök att tänka som en tjuv – hitta de svaga länkarna och förebygg där.
 • Undersök om kamerabevakning är möjligt

Starta båtsamverkan – tips från polisen

Spårsändare till båten – tips från polisen

Båtens svaga länkar – tips från polisen

Märk din båtmotor – tips från polisen

Tipsa polisen om misstänkta aktiviteter

Har du sett eller hört något som gör att du misstänker att en stöld är på gång, tipsa polisen på telefon 114 14.

Var uppmärksam på personer som rör sig i området utan synbara ärenden.

När du kontaktar polisen är det bra om du kan uppge det här:

 • Exakta tidpunkter för dina iakttagelser.
 • Bilar och fordon – skriv upp registreringsnummer, fabrikat, färg och andra kännetecken, som dekaler eller trasiga ljus och i vilken riktning fordonet försvann.
 • Personer – tänk på antal, kön, ålder, längd, kroppsbyggnad, hårfärg,
  klädsel, glasögon, skäggväxt, väskor, påsar och andra kännetecken.

Ta reda på mer

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din anmälan i enlighet med brottsdatalagen (2018:1177) och lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område (polisens brottsdatalag). De uppgifter som du lämnar behandlas för att utföra vårt uppdrag att utreda och lagföra det anmälda brottet.

Personuppgifterna kommer inte att behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt. Hur lång tid det är beror bland annat på brottets preskriptionstid och om förundersökning inleds eller inte. Särskilda bestämmelser om hur länge uppgifter får behandlas i ärenden om utredning av eller lagföring för brott finns i 4 kap. 3–5 §§ polisens brottsdatalag.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter