Sök

Cykelstöld

Har din cykel blivit stulen. Anmäl brottet till polisen. Enklast gör du en polisanmälan på webben. Ett bra sätt att minska risken för stöld är att låsa din cykel med ett godkänt lås.

Gör en polisanmälan

Anmäl stöld

Ändra eller lägg till något i din anmälan

Webbanmälan är öppen för dig som har svenskt personnummer eller samordningsnummer. Du får inte ha skyddad identitet.

Andra sätt att göra en polisanmälan på

Ring 112 om brottet händer nu, eller om polisen behövs på plats snabbt.  

Polisanmälan – allt du behöver veta

Tänk på det här

Det är bra att vara så förberedd du kan när du gör din anmälan. Uppgifter du behöver ha till hands är

  • cykelns ramnummer, personnummer eller annan märkning på cykeln
  • typ av cykel: dam, herr, barn, el-cykel, mountainbike och så vidare
  • cykelns märke och färg
  • om cykeln var låst eller olåst när den försvann
  • särskilda kännetecken som gör det enklare att identifiera cykeln.  

Kontakta ditt försäkringsbolag först efter att du har gjort en polisanmälan.

Följ dina ärenden på Mina sidor

Polismyndigheten håller på att bygga upp Mina sidor. Du kan nu logga in och se status på vissa av dina ärenden.

Logga in till Mina sidor

Frågor och svar om Mina sidor

Har du hittat din stulna cykel?

Om du tidigare anmält cykeln som stulen eller förlorad, kontakta polisen på 114 14 innan du tar den tillbaka.

Så skyddar du dig mot cykelstöld

En låst cykel är svårare att stjäla än en olåst. All stöldbegärlig egendom ska alltid låsas om det är möjligt, eller förvaras i ett låst utrymme. Det är en enkel åtgärd som oftast stoppar tillfällestjuven.

  • Välj noga platsen där du ställer din cykel. Parkera på en så ljus och öppen plats som möjligt där det rör sig mycket folk.
  • Lämna inte kvar lösa föremål som cykelkorg, lampor, cykeldator och batteri till el-cykeln.
  • Lås alltid cykeln med ett godkänt lås.
  • Lås fast cykeln vid ett fast föremål.
  • Skriv ned cykelns ramnummer. Polisen får ofta in stulna cyklar, och med ett ramnummer går det att identifiera din cykel.

Min cykel – kort för utskrift (pdf, 950 kB)
Min cykel – kort att fylla i på dator (pdf, 90 kB)

Så gör du det svårare för tjuven:

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din anmälan i enlighet med brottsdatalagen (2018:1177) och lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område (polisens brottsdatalag). De uppgifter som du lämnar behandlas för att utföra vårt uppdrag att utreda och lagföra det anmälda brottet.

Personuppgifterna kommer inte att behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt. Hur lång tid det är beror bland annat på brottets preskriptionstid och om förundersökning inleds eller inte. Särskilda bestämmelser om hur länge uppgifter får behandlas i ärenden om utredning av eller lagföring för brott finns i 4 kap. 3–5 §§ polisens brottsdatalag.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter