Sök
Stäng Meny

Stöld av mobiltelefon

Har din mobiltelefon blivit stulen? Anmäl det till polisen. Tänk också på att spärra telefonen hos din mobiloperatör. Polisen spärrar inte mobiltelefoner eller SIM-kort.

Du kan enkelt göra en stöldanmälan på webben. Har du tappat bort din mobiltelefon? Då ska du i stället göra en förlustanmälan.

Gör en polisanmälan om stöld

Anmäl stöld

Ändra eller lägg till något i din anmälan

Webbanmälan är öppen för dig som har svenskt personnummer eller samordningsnummer. Du får inte ha skyddad identitet. 

Andra sätt att göra en polisanmälan på:

Ring 112 om brottet händer nu, eller om polisen behövs på plats snabbt.

 Polisanmälan allt du behöver veta

Tänk på det här

Det är bra att vara så förberedd som du kan när du gör din anmälan. Här är tips om vad du behöver tänka på. 

  • Berätta så detaljerat som möjligt om händelsen för att öka möjligheterna att utreda brottet.
  • Ta fram och lämna telefonens IMEI-nummer, eftersom mobiltelefonen då blir sökbar i polisens anmälningssystem.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag och anmäl stölden.
  • Spärra telefonen hos din mobiloperatör. Du behöver uppge telefonnummer, IMEI-nummer och numret på din polisanmälan.
  • Har du utsatts för hot eller våld i samband med stölden, ring polisen på 114 14. 

IMEI–nummer

IMEI–nummer är mobiltelefonens 15 siffriga unika serienummer. Numret finns på kvittot eller på mobiltelefonens kartong.

Du kan också få fram din telefons IMEI-nummer genom att knappa in *#06#, då visas numret i telefonens display.

Ta reda på mer

Information på andra webbplatser

Brottsofferguiden

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din anmälan i enlighet med brottsdatalagen (2018:1177) och lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område (polisens brottsdatalag). De uppgifter som du lämnar behandlas för att utföra vårt uppdrag att utreda och lagföra det anmälda brottet.

Personuppgifterna kommer inte att behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt. Hur lång tid det är beror bland annat på brottets preskriptionstid och om förundersökning inleds eller inte. Särskilda bestämmelser om hur länge uppgifter får behandlas i ärenden om utredning av eller lagföring för brott finns i 4 kap. 3–5 §§ polisens brottsdatalag.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter