Sök
Stäng Meny

Fick- och bagagestöld

Har du råkar ut för en fickstöld? Eller har någon stulit ditt bagage? Anmäl brottet till polisen.

Enklast gör du en anmälan på webben, men har du utsatts för hot eller våld i samband med stölden, ring polisen på 114 14.

Gör en polisanmälan

Anmäl stöld

Ändra eller lägg till något i din anmälan

Webbanmälan är öppen för dig som har svenskt personnummer eller samordningsnummer. Du får inte ha skyddad identitet.

Andra sätt att göra en polisanmälan på

Ring 112 om brottet händer nu, eller om polisen behövs på plats snabbt.  

Polisanmälan – allt du behöver veta

Tänk på det här

Det är bra om du är så förberedd som du kan när du gör din anmälan. 

Att tänka på

 • Berätta så detaljerat som möjligt om händelsen
 • Ge en tydlig beskrivning av föremålet som är stulet.
 • Försök att minnas vad du hade på dig när stölden begicks. Om det finns övervakningskameror i området kan det hjälpa polisen att identifiera personer som fanns i din närhet.
 • Om du har sett gärningspersonen, beskriv personen så detaljerat du kan. Berätta allt du kommer ihåg om personen, kläder och annat. Utelämna inget.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag för att kontrollera om du har en försäkring som täcker förlusten.
 • Om din anmälan gäller stöld av pass eller id-kort utfärdat av polisen ska du ringa 114 14 så att polisen kan spärra din handling. 

Vad är en fickstöld och bagagestöld?

Läs om exempel på fick- och bagagestöld och vad som står i lagen om stöld. 

Fickstöld

Fickstöld innebär att någon stjäl något som en person har på sig eller som finns i personens omedelbara närhet. Stölden kan bedömas som grov om det som stulits är något personen haft på sig, till exempel om något stulits ur fickan eller ur en handväska.

Det är vanligt att personer som just använt plånboken blir bestulna, till exempel i affärer, vid bankomater och växelkontor. Ficktjuvarna noterar var personen stoppar ner sin plånbok och följer efter för att sedan ta den.

Bagagestöld

Bagagestöld innebär att någon stjäl en annan persons bagage, som en handväska eller en resväska.

Bagagetjuvar finns på många olika platser, ofta där det är många turister. Det kan vara vid tåg- och busstationer, flygplatser, biljettkassor och vid incheckningen på hotell. Lobbyn och frukostbuffén är andra platser där hotellgäster blivit av med ägodelar.

Så säger lagen

Så skyddar du dig

Ficktjuvar finns ofta på platser där det är mycket folk. Tänk på att hålla uppsikt över dina ägodelar.

Så minskar du risken för fick- och bagagestöld

 • Lämna inte bagage eller andra ägodelar obevakade och låt aldrig någon okänd ta över ansvaret för dina värdesaker.
 • Håll dina ägodelar under särskild uppsikt vid trängsel, till exempel i butiker, på caféer och restauranger samt i kollektivtrafiken.
 • Håll din väska framför kroppen och lägg inte värdesaker i ytterfacken. 
 • Lägg inga värdesaker i barnvagnen.
 • Om du är på restaurang eller café, häng inte din jacka med värdesaker i eller din väska på stolen. Ställ hellre väskan på golvet mellan dina ben.
 • Stoppa plånboken och mobiltelefonen i innerfickan, inte i bakfickan. 
 • Förvara inte mer pengar och kort i plånboken än vad du behöver.
 • Undvik att förvara plånbok, nycklar, legitimation och kontokort på samma ställe. Om du har allt i en väska och den blir stulen innebär det ofta stora problem och kostnader.

Se upp för avledande manöver

Ha extra uppsikt över dina saker om en okänd person försöker distrahera eller hjälpa dig. Många fick- och bagagetjuvar använder sig av en avledande manöver medan en medhjälpare passar på att ta din plånbok eller väska. Det kan till exempel vara att någon spiller något på dig.

Skydda koden när du använder kort

Tänk på att skydda din kod när du betalar eller tar ut pengar. Förvara inte koden tillsammans med bankkortet. Tjuvar kan notera din kod och sedan stjäla plånboken med kortet i för att ta ut pengar eller handla.

Märk dina ägodelar

Om du ändå blir bestulen är det bra att ha dina föremål märkta med en synlig stöldskyddsmärkning. Det ökar möjligheten att få tillbaka dina saker och gör det lättare för polisen att hitta rätt ägare.

Polisens arbete mot fick- och bagagestölder

För att polisen ska lyckas klara upp fickstölder är det viktigt med att säkra bevis, till exempel genom uppgifter från vittnen och bilder från övervakningskameror.

Polisens arbete

Fingeravtryck och dna kan finnas på till exempel en länsad plånbok som kastats. Det är viktigt att säkra bevis genom förhör med den som utsatts och med vittnen så tidigt som möjligt innan minnesbilder försvinner.

Bakom brotten ligger ibland organiserade ligor som rör sig snabbt över landet. Att arbeta mot organiserad brottslighet är ett så kallat strategiskt initiativ i Polismyndigheten verksamhetsplan. Det omfattar bland annat arbete mot internationella brottsnätverk och seriebrottslighet.

Brottsförebyggande arbete

Polisen jobbar ofta riktat mot ställen där man vet att många fickstölder förekommit, till exempel genom att bedriva spaning. Polisen arbetar också med att sprida information om hur man kan skydda sig mot fickstölder.

Ta reda på mer

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din anmälan i enlighet med brottsdatalagen (2018:1177) och lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område (polisens brottsdatalag). De uppgifter som du lämnar behandlas för att utföra vårt uppdrag att utreda och lagföra det anmälda brottet.

Personuppgifterna kommer inte att behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt. Hur lång tid det är beror bland annat på brottets preskriptionstid och om förundersökning inleds eller inte. Särskilda bestämmelser om hur länge uppgifter får behandlas i ärenden om utredning av eller lagföring för brott finns i 4 kap. 3–5 §§ polisens brottsdatalag.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter