Sök

Stöld av och från motorfordon

Har ditt motorfordon, registreringsskylt eller saker du hade i bilen blivit stulna? Anmäl brottet till polisen. Enklast gör du en anmälan på webben, men gäller det stöld av registrerat motorfordon ska du ringa så att polisen kan efterlysa fordonet.

Gör en polisanmälan

Anmäla stöld av registrerat motorfordon – bil, motorcykel med mera

 • Ring 114 14 så att polisen kan efterlysa fordonet.

Anmäla stöld från motorfordon

Anmäl stöld 

Ändra eller lägg till något i din anmälan

Webbanmälan är öppen för dig som har svenskt personnummer eller samordningsnummer. Du får inte ha skyddad identitet.

Andra sätt att göra en polisanmälan på:

Ring 112 om brottet händer nu, eller om polisen behövs på plats snabbt. 

Polisanmälan – allt du behöver veta

Tänk på det här

Det är bra att vara så förberedd som du kan när du gör din anmälan. 

Tänk på det här

 • Du behöver uppge registreringsnumret för ditt fordon när du gör din anmälan.
 • Är fordonet försäkrat, gör även en anmälan till ditt försäkringsbolag.
 • Om du hittar ditt stulna fordon, kontakta snarast polisen på 114 14. Det är viktigt eftersom polisen efterlyste ditt fordon i samband med anmälan.

Parkeringsskada

Har du fått en parkeringsskada? Då ska du i stället göra en anmälan om parkeringsskada. 

Anmäl parkeringsskada

Skadegörelse

Har fordonet utsatts för skadegörelse? Då ska du i stället göra en anmälan om skadegörelse.

Anmäl skadegörelse

Om du har förlorat din registeringsskylt

Förlorad eller stulen registreringsskylt måste snarast ersättas med en ny eller provisorisk skylt. På telefon 114 14 får du information om vilka polisstationer som utfärdar provisoriska skyltar.

Du behöver betala en avgift för den provisoriska skylten. Det är ditt ansvar som fordonsägarens att beställa en ny registreringsskylt från Transportstyrelsen.

Registreringsskyltar, Transportstyrelsen

Trafikförsäkring ett krav även för stulna bilar

Ett fordon måste vara trafikförsäkrat, även om det saknar annan försäkring. Har fordonet blivit stulet måste det fortfarande vara trafikförsäkrat. Enda undantaget är när fordonet är avställt.

Trafikförsäkring,Transportstyrelsen

Följ dina ärenden på Mina sidor

Polismyndigheten håller på att bygga upp Mina sidor. Du kan nu logga in och se status på vissa av dina ärenden.

Logga in till Mina sidor

Frågor och svar om Mina sidor

Vad menas med stöld av och från motorfordon?

Läs om hur brottet kan gå till och vad som står i lagen. 

Exempel på stöld av och från motorfordon

Brottet innebär att en gärningsperson stjäl en bil eller annat motorfordon. Det kan även innebära stöld från motorfordon, till exempel av

 • registreringsskylt
 • bilstereo
 • bagage
 • värdesaker.

Stölder av bilar och andra motorfordon och inbrott i motorfordon hör till de mest anmälda brotten i Sverige. Men brotten har minskat kraftigt i och med att nya bilar blivit mer inbrottssäkra och utrustade med elektroniskt stöldskydd.

Tjuvarna hittar däremot nya sätt för att stjäla bilar. Till exempel stjäls bilnycklar vid bostadsinbrott eller tilltvingas under hot.

Så säger lagen

Så skyddar du dig mot stöld av bil och bildelar

Stölder av bildelar från personbilar har ökat markant. Air-bags och rattar är de vanligaste bildelar som stjäls men även stöld av instrumentpaneler, aluminiumfälgar och backspeglar förekommer. 

Tips och råd för att minska risken för stöld

 • Parkera bilen på ett upplyst ställe eller i garage.
 • När du parkerar bilen, kontrollera att den verkligen går i lås innan du lämnar den. Om du hör att bilen går i lås, har du inte blivit utsatt för störningssändare.
 • Förvara bilnycklar på ett säkert ställe, lägg dem inte alldeles intill ytterdörren eller i jackfickan.
 • Har du ett nyckellöst låssystem (key-less), förvara gärna nycklarna i en ett speciellt fodrat nyckelfodral eller i en plåtburk. Då förhindrar du att någon kan fånga upp nyckelsignalen vid en så kallad ”reläattack”.
 • Komplettera bilen med en godkänd rattkrycka och se till att den täcker krockkudden. Även bilar med nyckellöst låssystem kan kompletteras med godkänd rattkrycka. Det gör att tjuven inte kan köra bilen vid elektronisk nyckelkopiering.
 • Lämna inte datorer, mobiltelefoner och andra värdesaker synligt i bilen. Tänk på att även en tom väska eller kartong kan locka någon att göra inbrott i din bil.

Ökning av stulna katalysatorer

Det har skett en ökning av stulna katalysatorer som stjäls för att sedan demonteras och utvinna ädelmetaller.

Tipsa polisen om misstänkta aktiviteter

På grund av det snabba tillvägagångssättet behöver polisen allmänhetens hjälp. Brottet kan ske var som helst, när som helst. Det kan vara mitt på dagen och se ut som att någon bara meckar med sin bil.

Var uppmärksam och kontakta polisen om du ser något misstänkt:

 • ring 112 om brottet är pågående
 • ring polisen 114 14 om du sett eller hört något misstänkt.

Störsändare som blockerar låsning av bilen

En metod för att stjäla från bilar är att använda en störningssändare. Det är en elektronisk apparat som blockerar eller stör den signal som bilnyckeln sänder till bilen när du trycker för att låsa och eventuellt larma bilen. 

En störningssändare kan variera i utseende och storlek. Den ser vanligen ut ungefär som en handhållen kommunikationsradio med en eller fler antenner.

Kontrollera att din bil är låst när du lämnar den. Annars är det fritt fram för gärningsmannen att öppna den olåsta och olarmade bilen och tömma den på innehåll.

Om du inte kan låsa din bil med nyckel när du parkerar på en större p-plats, och det inte beror på dåliga batterier, ring polisen och var vaksam på personer i den närmaste omgivningen.

Relästölder – bilens nyckelsignaler manipuleras

Flera fordonsstölder och bildelsstölder sker genom elektronisk manipulation. Det innebär att gärningsmannen manipulerar bilens nyckelsignaler på bilar som är utrustade med nyckellöst låssystem.

Det behövs en mottagardel och en sändardel för att utföra en relästöld. Därför arbetar gärningsmännen ofta i par om två och stölderna sker oftast under kvällstid. Genom en sändare som tar upp bilnyckelns signaler och skickar till en mottagare placerad i närheten av bilen, tror bilen att nyckeln är nära. Det gör att dörrar kan öppnas och bilen köras.

Så arbetar polisen för att förhindra stölder

Polisen jobbar förebyggande mot inbrott i fordon och stöld av fordon på olika sätt genom samverkan med parkeringsbolag och kommunen.

Tidiga förhör och brottsplatsundersökning

För att polisen ska lyckas med att klara upp stölder av och inbrott i bilar och andra motorfordon är det viktigt med tidig bevissäkring, som förhör med vittnen och att säkra spår.

Bakom brotten ligger ibland organiserade ligor som rör sig snabbt över landet. Att arbeta mot organiserad brottslighet är ett så kallat strategiskt initiativ i Polismyndigheten verksamhetsplan. Det omfattar bland annat arbete mot internationella brottsnätverk och seriebrottslighet.

Polis, parkeringsbolag och kommunen samverkar

Mycket bilrelaterad brottslighet i ett bostadsområde bidrar till otrygghet hos allmänheten. Polisen jobbar brottsförebyggande på många håll genom samverkan med parkeringsbolag och kommunen.

Det kan handla om att förbättra belysning och sätta övervakningskameror på brottsdrabbade parkeringsytor.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din anmälan i enlighet med brottsdatalagen (2018:1177) och lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område (polisens brottsdatalag). De uppgifter som du lämnar behandlas för att utföra vårt uppdrag att utreda och lagföra det anmälda brottet.

Personuppgifterna kommer inte att behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt. Hur lång tid det är beror bland annat på brottets preskriptionstid och om förundersökning inleds eller inte. Särskilda bestämmelser om hur länge uppgifter får behandlas i ärenden om utredning av eller lagföring för brott finns i 4 kap. 3–5 §§ polisens brottsdatalag.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter