Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Fartkameror - polisens arbete

Det är polisens ansvar att utreda fortkörning, det vill säga hastighetsöverträdelser, som registreras av fartkameror. På vägar i Sverige där kameror har införts har antalet dödsolyckor och svårt skadade i trafiken minskat betydligt.

Fartkamera vid vägkant.

Det fasta kameranätet består av över 1 000 trafiksäkerhetskameror längs närmare 300 mil väg.

  • Polisen ansvarar för att utreda de hastighetsöverträdelser som kamerorna registrerar.
  • Trafikverket ansvarar för etablering och drift av kamerorna.

Mätningar visar att dödsolyckor och antal svårt skadade minskade med 20-30 procent på vägar med trafiksäkerhetskameror. Cirka 15-20 liv per år sparas.

Så mäts hastigheten med fartkamerorna

När ett fordon närmar sig en trafiksäkerhetskamera, fartkamera, mäts den aktuella hastigheten med hjälp av radar. Kamerorna fotograferar bara de fordon som överskrider gällande hastighetsgräns.

Så bearbetas bilden som kameran tar

Bilden som kameran har tagit på fordonet bearbetas manuellt. Passagerarplatsen maskeras oavsett om någon sitter där eller inte. I utredningen som följer används enbart den bild där passagerarplatsen är maskerad.

Under utredningen kontrolleras fordonet och möjliga förare i olika register. Bilden på föraren jämförs med pass- eller körkortsfoto. Om bilden på föraren stämmer med pass- eller körkortsfoto skickas ett underrättelsedokument med bild och mätdata till den misstänkta personen.

Går det inte att identifiera föraren så skickas en förfrågan till fordonets ägare om vem som har kört fordonet.

Fortkörning utreds i Kiruna

Hastighetsöverträdelser som registreras av kamerorna utreds hos polisens ATK-sektion i Kiruna. ATK står för automatisk trafiksäkerhetskontroll.

I Kiruna finns även styrcentralen som aktiverar och avaktiverar alla trafiksäkerhetskameror på distans. Om kamerorna är aktiverade eller inte beror på hur stor olycksbelastningen och trafikintensiteten är på den aktuella vägsträckan.

Uppgifter från kameror hanteras rättssäkert

När en kamera registrerar en hastighetsöverträdelse, det vill säga en fortkörning, kompletteras fotot med uppgifter om bland annat tid, plats och fordonets hastighet. Uppgifterna krypteras direkt vid mätningen innan de sänds till ATK-sektionen.

När uppgifterna/ärendet, tas emot hos ATK-sektionen diarieförs det. Det innebär att uppgifterna registreras som ett nytt ärende i ATK-systemet. Informationen dekrypteras och en utredning påbörjas. Det är bara ATK-sektionen som har tillgång till informationen i ärendet.

Fartkamera, hastighetskamera och trafikkamera är olika begrepp som används för de kameror som sitter i de automatiska trafiksäkerhetskontrollerna. Trafiksäkerhetskamera är det begrepp som används inom polisen.

Till toppen