Sök

Bli inte utnyttjad som styrelsemålvakt

Det blir allt vanligare att kriminella använder styrelsemålvakter för att dölja sig bakom när de använder företag för att begå brott. Var misstänksam om någon till exempel ber dig att gå med i en styrelse utan att jobba i den.

Om du misstänker att du blivit utnyttjad som styrelsemålvakt, kontakta polisen.

Gör en polisanmälan

Det finns två sätt att göra en polisanmälan på:

Ring 112 om brottet händer nu, eller om polisen behövs på plats snabbt. 

Polisanmälan allt du behöver veta

Vad är en styrelsemålvakt?

En styrelsemålvakt är en person som är styrelseledamot eller verkställande direkt i ett företag eller ekonomisk förening utan att ta del av hur verksamheten drivs. 

Målvakterna har oftast ingen roll i företagets verksamhet och saknar tillgång till företagets konton. Målvaktens funktion är bara att skriva under vissa papper. Om en målvakt upptäcks och åtalas byts den ut mot en ny.

Så säger lagen

Att vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett företag utan att ta del av hur verksamheten bedrivs är brottsligt. 

Aktiebolagslagen, 8 kapitlet, Sveriges riksdag

Så skyddar du dig från att bli styrelsemålvakt 

 • Gå inte med i en styrelse utan att jobba i den.
 • Underteckna aldrig handlingar där du inte känner till vilket åtagande du gör och vilka konsekvenser det kan få.
 • Lämna inte ut ditt personnummer, legitimation eller bankdetaljer till okända om du inte med säkerhet vet hur uppgifterna ska användas. 
 • Spärra dig själv från att bli registrerad som styrelseledamot i företag eller ekonomiska föreningar hos Bolagsverket.

Spärra dig från att utnyttjas som målvakt, Bolagsverket

Om du ändå får frågan om att skriva dig som styrelseledamot eller vd i ett företag eller i en ekonomisk förening, tänk igenom det här:

 • Är du kvalificerad att sitta med i en styrelse eller som vd?
 • Varför får just du det här erbjudandet?
 • Kommer du att ha något inflytande på hur företaget drivs?
 • Vilka konsekvenser kan det innebära för dig ekonomiskt eller straffrättsligt?

Det här kan hända

 • Du tar på dig både det straffrättsliga och det civilrättsliga ansvaret i företag som skapas eller bedrivs med oärligt uppsåt.
 • Du kan bli delaktig i annan brottslighet som bokföringsbrott, skattebrott, penningtvätt eller bedrägerier. Följden blir att du kan dömas till böter. Är brotten grova kan straffet bli fängelse.
 • Om du skuldsätter dig för någon annans räkning kan du få omfattande skatteskulder eller andra skulder och bli återbetalningsskyldig.
 • Om du inte betalar dina skulder, eller inte betalar i tid, kan du få en betalningsanmärkning. Det kan göra det svårt för dig att få banklån, kreditkort, söka studiemedel eller få en lägenhet.

Fakta om styrelsemålvakter

Styrelsemålvakter är nära sammankopplade med den grova ekonomiska brottsligheten. Med det menas att kriminella utnyttjar företag eller ekonomiska föreningar för att begå brott. Målvakter används systematiskt för att representera företaget utåt, medan de kriminella exempelvis tömmer företaget på tillgångar eller belånar det.

Ibland rekryteras styrelsemålvakterna på internet. Då handlar det ofta om personer som vill tjäna snabba pengar och inte bryr sig om vilka papper hon eller han skriver under. Andra, till exempel föräldrar, makar eller sambo, ställer upp vid förfrågan från en närstående med kriminell anknytning.