Sök

Personalansvarsnämnden

Personalansvarsnämnden (PAN) är det organ vid Polismyndigheten som beslutar i skiljande- och disciplinärenden och i vissa överklagade frågor gällande studenter vid polisprogrammet.

Nämndens ansvarsområden

Polismyndighetens personalansvarsnämnd prövar frågor om

 • Skiljande från anställningen på grund av personliga förhållanden
 • Disciplinansvar
 • Överklagande i vissa frågor gällande studenter vid polisprogrammet

Nämnden beslutar även om yttranden till domstol när en polisanställd har åtalats för brott.

Ärenden om skiljande från anställningen och disciplinärenden inleds genom anmälan från den polisregion eller avdelning där en anställd har sin placering. Anmälan sker genom de regionala grupperna för skiljande- och disciplinärenden (GSD). Enskilda kan inte anmäla ärenden till PAN.

Nämndens ansvarsområde omfattar alla anställda vid Polismyndigheten med undantag för de arbetstagare som har att svara inför Statens ansvarsnämnd.

PM: Straffrättslig och arbetsrättslig prövning avseende anställda inom Polismyndigheten (pdf, 120 kB)

Nämndens sammansättning

Nämnden består av rikspolischefen, som är ordförande, två personalföreträdare, tre företrädare för myndigheten som rikspolischefen bestämmer och två av regeringen särskilt förordnade ledamöter. Ersättare kan utses för företrädarna för myndigheten.

Nämnden sammanträder minst elva gånger per år med uppehåll i juli.

Verksamhetsrapporter

 • Personalansvarsnämndens verksamhetsrapport 2022

  30 augusti 11.17

  Verksamhetsrapport med referat av ärenden för år 2022 och register för år 2022.

  Dokumentet

  Pan verksamhetsrapport 2022.pdf (pdf, 922 kB)
 • Personalansvarsnämndens verksamhetsrapport 2021

  21 juni 14.59

  Verksamhetsrapport med referat av ärenden för år 2021 och register för åren 2015–2021.

  Dokumentet

  Pan verksamhetsrapport 2021.pdf (pdf, 2 MB)
 • Personalansvarsnämndens verksamhetsrapport 2020

  17 maj 09.12

  Personalansvarsnämndens verksamhetsrapport med referat av ärenden för år 2020 och register för åren 2015-2020.

  Dokumentet

  Pan verksamhetsrapport 2020.pdf (pdf, 1 MB)