Sök

Tillgänglighetsredogörelse e-tjänster

Vårt mål är att polisens e-tjänster ska fungera bra för alla, oberoende av vilka hjälpmedel du använder för att ta del av innehållet.

Den här sidan beskriver hur våra e-tjänster uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Redogörelsen omfattar e-tjänster där du kan anmäla något som inträffat, ansöka om ett tillstånd, begära ut information eller bestrida en parkeringsanmärkning. Redogörelsen omfattar därmed inte e-tjänsten för tidsbokning av pass- och idkortsansökan på domänen bokapass.nemoq.se.

Hur tillgängliga är e-tjänsterna?

E-tjänsterna är delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Nedan listar vi de brister vi känner till i våra e-tjänster. E-tjänsterna är uppbyggda av samma komponenter och vi har därför valt att redogöra för bristerna på komponentnivå. Arbetet med att göra våra e-tjänster fullt tillgängliga pågår. De brister som nämns nedan är dem vi inte hunnit åtgärda än.  Vi jobbar på att åtgärda dem så snabbt som möjligt.

Fält för datum och tid

  • Datum som anges i felaktigt format blir autokorrigerade till ett annat datum i rätt format. Autokorrigeringen blir inte uppläst av skärmläsaren.   
  • Informationstexten som står under rubriken för datum- och tidsintervallet går inte att få uppläst av skärmläsaren.

Grupper av kryssrutor och radioknappar

  • Informationen blir uppläst i fel ordning, vilket gör det svårt att ta till sig den om du har en synnedsättning och använder skärmläsare.

Listor med tillagda objekt

  • Knappen för att expandera information på sidan där du kan granska dina uppgifter, går inte att nå med tangentbordet.

PDF med kopia på ärende

  • Datumet som visar när PDF-filen skapades går inte att få uppläst med skärmläsare.
  • Länkar framhävs inte när de har fokus med tangentbordet.
  • Polislogotypen är inte beskriven för användare som använder skärmläsare.
  • Språket är satt till engelska i egenskaperna, vilket kan leda till att det blir problem vid uppläsningen.
  • Om man använder omforma flöde-funktionen i Adobe Reader försvinner allt innehåll.

Så har vi testat e-tjänsterna

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av e-tjänsterna. Vi har också haft hjälp av en utomstående expert som har granskat flera av våra e-tjänster.

Senaste bedömningen av utomstående expert gjordes i oktober 2020. En intern testning av e-tjänsterna sker kontinuerligt.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns. Kontakta oss via:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.