Sök

Var får jag som ordningsvakt arbeta?

Ordningsvakter får arbeta på platser där

  • polisen beslutat om tillstånd att använda ordningsvakter enligt lagen om ordningsvakter
  • polisen beslutat om tillstånd enligt ordningslagen och genom villkor ställt krav på att arrangören ska använda ordningsvakter
  • det finns serveringstillstånd och kommunen genom villkor ställt krav på att tillståndshavaren ska använda ordningsvakter
  • det framgår av lag att ordningsvakter får arbeta. Dessa platser är: vid säkerhetskontroller i domstol eller för att upprätthålla ordningen i rättssal, vid säkerhetskontroller på offentliga sammanträden i kommuner, vid Sametingets offentliga sammanträden, på frivårdskontor och vid in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet.

Om du fått ett förordnande enligt den nya lagen om ordningsvakter (2024 eller senare)

Både helt nya ordningsvakter, som gått grundutbildning 2024 eller senare, och de ordningsvakter som gått fortbildning 2024 eller senare blir förordnade enligt den nya lagen.

Om du har fått ett nytt förordnande enligt den nya lagen får du arbeta där det

  • finns ett tillstånd att använda ordningsvakter
  • finns villkor om krav på användning av ordningsvakter från polisen eller kommunen enligt ordningslagen eller alkohollagen
  • framgår av lag att ordningsvakter får arbeta.

Om du har ett ”gammalt” förordnande och inte gått fortbildning

Ordningsvakter som har ett förordnande enligt den gamla lagen, före 2024, får arbeta på alla platser som är tillåtna enligt den nya lagen. Om du till exempel ska arbeta i säkerhetskontroller eller med ordningshållning på arena krävs dock att du gått de tidigare särskilda utbildningarna för sådana uppgifter.

Du får också fortsätta arbeta på platserna som framgår av ditt förordnande tills det löper ut (senast den 31 december 2025). Det betyder att du måste gå den nya fortbildningen någon gång under 2024 eller 2025. Efter att du gått fortbildningen får du bara arbeta på platser som är tillåtna enligt den nya lagen.

Tillståndsområden

Tillståndsområden som polisen har beslutat om.