Sök
Stäng Meny

Tillståndsområden

Här finns information om tillståndsområden som polisen har beslutat om.

Mellan den 1 januari 2024 och den 31 december 2025 kan det finnas giltiga tillståndsområden enligt både den nya och gamla lagen om ordningsvakter (LOV). De så kallade LOV 3-områdena enligt den gamla lagen kommer successivt att upphöra. Från och med 2026 kommer det inte finnas några godkända LOV 3-områden kvar. Platser som omfattas av villkor i tillståndsbeslut enligt alkohollagen eller ordningslagen om att använda ordningsvakter publiceras inte på polisen.se.

Tillståndshavaren är skyldig att informera tjänstgörande ordningsvakter om innehållet i tillståndet och dess geografiska omfattning.

Det åligger den som är tillståndshavare att delge tjänstgörande ordningsvakter om innehållet i utfärdat tillstånd och dess geografiska omfattning.

Tillståndsområden (enligt nya LOV)

Polisregion Bergslagen

(Värmland, Dalarna och Örebro län)

Godkända tillståndsområden i polisregion Bergslagen

Polisregion Mitt

(Uppsala, Gävleborg och Västmanlands län)

Godkända tillståndsområden i polisregion Mitt

Polisregion Nord

(Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län)

Godkända tillståndsområden i polisregion Nord

Polisregion Stockholm

(Stockholm och Gotlands län)

Godkända tillståndsområden i polisregion Stockholm

Polisregion Syd

(Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län)

Godkända tillståndsområden i polisregion Syd

Polisregion Väst

(Halland och Västra Götaland)

Godkända tillståndsområden i polisregion Väst

Polisregion Öst

(Jönköpings län, Södermanland och Östergötland)

Godkända tillståndsområden i polisregion Öst

Så kallade LOV 3-områden (enligt gamla LOV)

Polisregion Bergslagen

(Värmland, Dalarna och Örebro län)

Godkända LOV 3-områden i polisregion Bergslagen (pdf, 103 kB)

Polisregion Mitt

(Uppsala, Gävleborg och Västmanlands län)

Godkända LOV 3-områden i polisregion Mitt (pdf, 231 kB)

Polisregion Nord

(Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län)

Godkända LOV 3-områden i polisregion Nord (pdf, 124 kB)

Polisregion Stockholm

(Stockholm och Gotlands län)

Godkända LOV 3-områden i polisregion Stockholm (pdf, 409 kB)

Polisregion Syd

(Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län)

Godkända LOV 3-områden i polisregion Syd (pdf, 92 kB)

Polisregion Väst

(Halland och Västra Götaland)

Godkända LOV 3-områden i polisregion Väst (pdf, 162 kB)

Polisregion Öst

(Jönköpings län, Södermanland och Östergötland)

Godkända LOV 3-områden i polisregion Öst (pdf, 77 kB)