Sök

Tillståndsområden

Här finns information om tillståndsområden som polisen har beslutat om.

Mellan den 1 januari 2024 och den 31 december 2025 kan det finnas giltiga tillståndsområden enligt både den nya och gamla lagen om ordningsvakter (LOV). De så kallade LOV 3-områdena enligt den gamla lagen kommer successivt att upphöra. Från och med 2026 kommer det inte finnas några godkända LOV 3-områden kvar. Platser som omfattas av villkor i tillståndsbeslut enligt alkohollagen eller ordningslagen om att använda ordningsvakter publiceras inte på polisen.se.

Tillståndshavaren är skyldig att informera tjänstgörande ordningsvakter om innehållet i tillståndet och dess geografiska omfattning.

Det åligger den som är tillståndshavare att delge tjänstgörande ordningsvakter om innehållet i utfärdat tillstånd och dess geografiska omfattning.

En ordningsvakt och en polis på ett festivalområde

Blekinge län

Tillståndsområden i Blekinge län.

Dalarnas län

Tillståndsområden i Dalarnas län.

Gotlands län

Tillståndsområden i Gotlands län.

Gävleborgs län

Tillståndsområden i Gävleborgs län.

Hallands län

Tillståndsområden i Hallands län.

Jämtlands län

Tillståndsområden i Jämtlands län.

Jönköpings län

Tillståndsområden i Jönköpings län.

Kalmar län

Tillståndsområden i Kalmar län.

Kronobergs län

Tillståndsområden i Kronobergs län.

Norrbottens län

Tillståndsområden i Norrbottens län.

Skåne län

Tillståndsområden i Skåne län.

Stockholms län

Tillståndsområden i Stockholms län.

Södermanlands län

Tillståndsområden i Södermanlands län.

Uppsala län

Tillståndsområden i Uppsala län.

Värmlands län

Tillståndsområden i Värmlands län.

Västerbottens län

Tillståndsområden i Västerbottens län.

Västernorrlands län

Tillståndsområden i Västernorrlands län.

Västmanlands län

Tillståndsområden i Västmanlands län.

Västra Götalands län

Tillståndsområden i Västra Götalands län.

Örebro län

Tillståndsområden i Örebro län.

Östergötlands län

Tillståndsområden i Östergötlands län.