Sök

Ny lag om ordningsvakter börjar gälla den 1 januari 2024

Den 1 januari 2024 börjar en ny lag och förordning om ordningsvakter att gälla. Ordningsvakter får ett utökat uppdrag och vissa nya befogenheter. En ny tillståndsprocess för att använda ordningsvakter och en förlängd ordningsvaktsutbildning införs också.

Varför behövs en ny lag om ordningsvakter?

Samhället har idag ett större behov än förr av att kunna använda ordningsvakter i brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Den nya lagen gör det möjligt att använda ordningsvakter på fler platser och till fler syften.

Utökat uppdrag, nya befogenheter och längre förordnande

Genom den nya lagen får ordningsvakter användas som ett komplement till Polismyndigheten för att medverka till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller främja trygghet. Ett förordnande kommer att gälla i högst fem år, istället för högst tre år som idag.

Från och med den 1 januari 2024 får ordningsvakterna även:

  • transportera vissa omhändertagna personer
  • kroppsvisitera i identifieringssyfte
  • förstöra beslagtagen alkohol om värdet är ringa

Krav på tillstånd för att få använda ordningsvakter

Till skillnad från tidigare behöver den som vill använda sig av ordningsvakter som huvudregel söka tillstånd om detta hos polisen. När behövs tillstånd och när behövs inte tillstånd att använda ordningsvakter.

Förlängd ordningsvaktsutbildning

Grundutbildningen till ordningsvakt förlängs från 80 till 160 timmar. Även fortbildningen förlängs från 20 till 50 timmar. Avgiften för grundutbildningen sänks från 22 875 till 12 500 kronor (inklusive moms). Kostnaden för fortbildning respektive särskild utbildning är 6 250 kr (inklusive moms).

Frågor och svar om den nya lagen