Sök
Stäng Meny

Reservrutin avrapportering

Om du på grund av driftstörningar eller tekniska problem inte kan komma åt Nova ska du i första hand använda webbformuläret för att avrapportera.

Webbformulär för avrapportering

Välj lokalpolisområde (obligatoriskt)
Välj lokalpolisområde (obligatoriskt)
Välj lokalpolisområde (obligatoriskt)
Välj lokalpolisområde (obligatoriskt)
Välj lokalpolisområde (obligatoriskt)
Välj lokalpolisområde (obligatoriskt)
Välj lokalpolisområde (obligatoriskt)
Tjänstgöringsplats (obligatoriskt)
Åtgärd (obligatoriskt)

Slå på JavaScript

Du verkar inte tillåta att JavaScript används i din webbläsare. För att kunna använda alla funktioner på webbplatsen behöver du tillåta att JavaScript används i webbläsaren.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan om utbilldning och förordnande, tjänstgöringsanmälan och tjänstgöringsrapport för att kunna utföra de uppgifter som följer av Lag om ordningsvakter (2023:421), Förordning om ordningsvakter (2023:422) och Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:12) om ordningsvakter, FAP 670-1).

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina uppgifter sparas i maximalt tre år och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Blankett för avrapportering

Om du på grund av driftstörningar eller tekniska problem inte kan använda webbformuläret ska du i andra hand fylla i blanketten för avrapporteringen. Du kan välja på två varianter, en som fylls i digitalt eller en som skrivs ut och fylls i för hand.

Avrapportering ordningsvakt (pdf, 2 MB) (pdf)

Avrapportering ordningsvakt – skriv ut och fyll i för hand (pdf, 155 kB) (pdf)

Mejla blanketten till polisen i polisregionen du ska rapportera till.  

Polisregion Bergslagen

E-post: registrator.bergslagen@polisen.se

I Bergslagen ingår: Dalarnas, Värmlands och Örebro län.

Polisregion Mitt

E-post: registrator.mitt@polisen.se

I Mitt ingår: Gävleborgs, Uppsala och Västmanlands län.

Polisregion Nord

E-post: registrator.nord@polisen.se

I Nord ingår: Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län.

Polisregion Stockholm

E-post: registrator.stockholm@polisen.se

I Stockholm ingår: Stockholms län och Gotlands län.

Polisregion Syd

E-post: registrator.syd@polisen.se

I Syd ingår: Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län.

Polisregion Väst

E-post: registrator.vast@polisen.se

I Väst ingår: Hallands och Västra Götalands län.

Polisregion Öst

E-post: registrator.ost@polisen.se

I Öst ingår: Jönköpings, Södermanlands och Östergötlands län.