Domstolsböter

Har du fått böter genom en dom eller beslut i tingsrätten, hovrätten, högsta domstolen eller mark- och miljödomstolen? Domstolsböter ska betalas inom trettio dagar från den dag domen vinner laga kraft.

Betala domstolsböter

En dom eller ett beslut från tingsrätt eller hovrätt vinner laga kraft när tiden för att överklaga har gått ut. Det står i domen när sista dag för att överklaga är. Om ingen har överklagat är det från den dagen du har trettio dagar på dig att betala.

Tiden för att överklaga en dom är 21 dagar för tingsrätten och 28 dagar för hovrätten. Dagarna räknas från det datum domen eller beslutet avgjordes. En dom eller ett beslut från Högsta domstolen vinner laga kraft direkt.

Använd Polismyndighetens bankgiro för domstolsböter: 520-0910. Ange det OCR-nummer som står på inbetalningskortet när du betalar.

Betalar du inte i tid får du en betalningspåminnelse. Beloppet ska betalas inom 14 dagar efter påminnelsen. Ingen extra avgift tas ut för påminnelsen.

Skjuta upp betalning av domstolsböter

Polisen får enligt lag inte ge någon en avbetalningsplan eller ge anstånd på betalningen. Du kan alltså inte betala senare eller dela upp din betalning på flera olika tillfällen.

Betala domstolsböter från annat land

Använd Polismyndighetens IBAN-nummer för domstolsböter: SE50 1200 0000 0128 1010 9869. BIC-adress: DABASESX, Danske Bank, Norrmalmstorg 1, 103 92 Stockholm.

Ange referensnummer/OCR-nummer. Numret står på inbetalningskortet.

Om du inte betalar domstolsböter

Om du trots påminnelsen inte betalar, överlämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten. Då tillkommer en avgift på 600 kronor. När ärendet överlämnats är det avslutat hos polisen. Har du frågor om ärendet är det Kronofogden du ska kontakta, inte polisen.

Kontaktuppgifter på Kronofogdens webbplats

Överklaga domstolsböter

Överklagande av domstolsböter ska lämnas till domstolen. I domen eller beslutet framgår när du senast måste överklagat domen eller beslutet och hur du ska gå tillväga. Om överklagandet lämnats in i tid kan du vänta med betalningen tills nästa instans beslutat i ärendet.

Fråga om domstolsböter

Har du frågor om vad som hänt och varför du fått domstolsböter, kontakta den domstol som beslutat i målet. Det står på inbetalningskortet och i domen eller beslutet vilken domstol det är. Ha målnumret redo när du ringer.

Kontaktuppgifter till Sveriges domstolar finns på domstol.se

Har du frågor om betalningen, kontakta polisen via e-post domstolsboter@polisen.se eller ring på nummer: 010-56 335 04, måndag till fredag klockan 10.00-14.30. Ange alltid ärendenummer eller referensnummer vid kontakt med oss.

Böter ordlista

Avgift till brottsofferfonden

Alla som dömts för ett brott som kan leda till fängelsestraff måste betala en brottsofferfondavgift. Brottsofferfondsavgiften ingår i den summa som står på det inbetalningskort som skickas ut av polisen.

Brottsofferfonden, Brottsoffermyndigheten 

Dagsböter

Dagsböter används vid lite allvarligare brott. Antalet dagsböter visar hur allvarligt brottet eller brotten är. Storleken på dagsboten är beroende av din inkomst. För att räkna ut summan du ska betala multiplicerar du storleken på dagsboten med antalet dagar du ska betala. Antalet dagsböter kan vara minst 30 och högst 150. Är det ett gemensamt straff för flera brott är maxantalet 200.

Laga kraft

När en dom "vunnit laga kraft" betyder det att den inte längre kan överklagas.

Penningböter

Används mest vid mindre förseelser. Storleken på penningböter beror bara på hur allvarlig förseelsen är. Din inkomst har alltså inte någon betydelse för penningböternas storlek.

Skadestånd

Om ett strafföreläggande eller dom innehåller uppgift om skadestånd, ska den betalas till målsäganden (den person som blivit utsatt för brott). Om du inte betalar frivilligt, kan målsäganden driva in beloppet med hjälp av Kronofogdemyndigheten, vilket innebär att kostnaden stiger. Observera att polisen inte skickar ut något inbetalningskort vad gäller skadestånd. Har du frågor ska du kontakta den åklagarkammare eller domstol som har utfätdat domen.