Sök
Stäng Meny

Strafföreläggande

Har du fått ett strafföreläggande från åklagare eller tullåklagare? Det ska betalas inom 90 dagar. I vissa fall behöver du också skriftligt godkänna strafföreläggandet.

Vid mindre allvarliga brott kan åklagare besluta om ett så kallat strafföreläggande i stället för att väcka åtal, vilket innebär att det inte blir någon rättegång. En förutsättning för ett strafföreläggande är att den som misstänks för brottet har erkänt det, antingen omedelbart eller inom en viss angiven tidsperiod. Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter och/eller villkorlig dom. Exempel på sådana brott är stöld, snatteri och trafikförseelser.

Frågor och svar om strafföreläggande och dagsböter, Åklagarmyndigheten

Betala och godkänna strafföreläggande

I brevet du fått av åklagaren framgår det om du kan godkänna strafföreläggandet enbart genom att betala in hela beloppet eller om du, förutom att betala, också måste godkänna förläggandet skriftligt. I brevet från åklagaren står det också vilket datum du senast behöver godkänna föreläggandet.

Om du inte godkänner, antingen genom att betala eller genom att både betala och skriftligt godkänna strafföreläggandet, kan åklagaren komma att väcka åtal vid tingsrätten.

Använd Polismyndighetens bankgiro för strafföreläggande: 520-0894. Ange OCR-nummer när du betalar. Numret står på strafföreläggandet.  

Betalar du inte i tid får du en betalningspåminnelse. Beloppet ska betalas inom 14 dagar efter påminnelsen. Ingen extra avgift tas ut för påminnelsen.

Behöver du längre tid för betalning?

Om du godkänner ditt föreläggande och betalar minst hälften av bötesbeloppet inom 90 dagar så har du ytterligare 90 dagar på dig att betala resten av ditt bötesbelopp.

Om du gör en delbetalning får du ingen ny inbetalningsavi. Du använder samma inbetalningsuppgifter som du fått tidigare.

Betala strafföreläggande från annat land

Använd Polismyndighetens IBAN-nummer för strafföreläggande: SE78 1200 0000 0128 1010 9850. BIC-adress: DABASESX, Danske Bank, Norrmalmstorg 1, 103 92 Stockholm.

Ange föreläggandenummer/OCR-nummer. Numret står på inbetalningskortet.

Om du inte betalar strafföreläggande

Om du trots påminnelsen inte betalar strafföreläggandet, överlämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten. Då tillkommer en avgift på 600 kronor. När ärendet överlämnats är det avslutat hos polisen. Har du frågor om ärendet är det Kronofogden du ska kontakta, inte polisen.

Kontaktuppgifter, Kronofogden

Överklaga strafföreläggande

Om du inte accepterar innehållet i strafföreläggandet, bör du snarast meddela detta skriftligen till den åklagarkammare som utfärdat strafföreläggandet.

Frågor och svar om strafföreläggande och dagsböter, Åklagarmyndigheten

Fråga om strafföreläggande

Har du frågor om vad som hänt och varför du fått ett strafföreläggande, kontakta den åklagarkammare som utfärdat strafföreläggandet. Ha ärendenumret redo när du ringer.

Kontaktuppgifter till åklagarkammare, Åklagarmyndigheten

Har du frågor om betalningen, kontakta polisen via e-post strafforelaggande@polisen.se eller ring på nummer: 114 14, måndag till fredag klockan 10.00-11.30 och 13.00-14.30. Ange alltid ärendenummer eller föreläggandenummer vid kontakt med oss.

Böter ordlista

Avgift till brottsofferfonden

Alla som dömts för ett brott som kan leda till fängelsestraff måste betala en brottsofferfondavgift. Brottsofferfondsavgiften ingår i den summa som står på det inbetalningskort som skickas ut av polisen.

Brottsofferfonden, Brottsoffermyndigheten 

Dagsböter

Dagsböter används vid lite allvarligare brott. Antalet dagsböter visar hur allvarligt brottet eller brotten är. Storleken på dagsboten är beroende av din inkomst. För att räkna ut summan du ska betala multiplicerar du storleken på dagsboten med antalet dagar du ska betala. Antalet dagsböter kan vara minst 30 och högst 150. Är det ett gemensamt straff för flera brott är maxantalet 200.

Laga kraft

När en dom "vunnit laga kraft" betyder det att den inte längre kan överklagas.

Penningböter

Används mest vid mindre förseelser. Storleken på penningböter beror bara på hur allvarlig förseelsen är. Din inkomst har alltså inte någon betydelse för penningböternas storlek.

Skadestånd

Om ett strafföreläggande eller dom innehåller uppgift om skadestånd, ska den betalas till målsäganden (den person som blivit utsatt för brott). Om du inte betalar frivilligt, kan målsäganden driva in beloppet med hjälp av Kronofogdemyndigheten, vilket innebär att kostnaden stiger. Observera att polisen inte skickar ut något inbetalningskort vad gäller skadestånd. Har du frågor ska du kontakta den åklagarkammare eller domstol som har utfärdat domen.