Sök

Handläggningstider för parkeringsanmärkningsärenden

Handläggningstiden för ett bestridande av en parkeringsanmärkning varierar beroende på i vilken polisregion parkeringsanmärkningen har utfärdats. Längre ner på sidan har vi listat förväntade handläggningstider per polisregion.

Med handläggningstid menar vi tiden från att du skickat in ett ärende fram tills att du har mottagit ett beslut. Handläggningstiden i en polisregion påverkas av hur många bestridanden som ska handläggas. Ett ärende som behöver kompletteras på grund av att efterfrågad information saknas innebär en längre handläggningstid. Se därför till att följa de instruktioner som ges i samband med att du bestrider en anmärkning. De förväntade handläggningstiderna uppdateras löpande och de tider som anges gäller därmed just nu.

Har du frågor, till exempel om status för ditt ärende, så är det bäst att kontakta oss via e-post. E-postadress för respektive polisregion hittar du på sidan Blanketter och kontaktuppgifter.

Förväntade handläggningstider

Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland (polisregion Nord)

1 månad

Gävleborg, Uppsala, Västmanland (polisregion Mitt)

3 månader

Stockholm, Gotland, Dalarna, Värmland, Örebro (polisregion Stockholm och Bergslagen)

6 månader

Jönköping, Södermanland, Östergötland (polisregion Öst)

6-7 månader

Halland, Västra Götaland (polisregion Väst)

3 månader

Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne (polisregion Syd)

13 månader