Sök

Personuppgiftsbehandling vid inre utlänningskontroll

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679), utlänningsdatalagen (2016:27) och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Polismyndigheten får kontrollera en utländsk medborgares rätt till vistelse i landet med stöd av 9 kap. 9 § utlänningslagen (2005:716). Polismyndigheten kommer att behandla personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679), utlänningsdatalagen (2016:27) och annan tillämplig dataskyddsreglering. 

Personuppgifterna behandlas av Polismyndigheten som ett led i myndighetsutövning och ändamålet är att utföra och dokumentera inre utlänningskontroller. Personuppgifterna kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen.

Du har rätt att begära information om hur dina personuppgifter behandlas av Polismyndigheten. Du har även rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas eller kompletteras och att uppgifter som inte längre behövs raderas.

 Mer information finns på följande sidor: