Sök
Stäng Meny

Behandling av personuppgifter vid rekrytering

När du söker en anställning hos Polismyndigheten lämnar du dina personuppgifter antingen i ansökningshandlingar i ett särskilt rekryteringssystem som heter Visma eller via mejl, beroende på vilken säkerhetsklass anställningen har.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Polismyndigheten behandlar de uppgifter som du lämnar i samband med en rekryteringsprocess för att administrera ansökan och tillsätta den aktuella befattningen. Om du anställs kommer uppgifterna att behandlas vidare för personaladministrativa ändamål. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna utföra sina uppgifter av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

En del av polisens rekryteringar administreras i rekryteringssystemet Visma. Eftersom supportpersonal, tekniker och underleverantörer till Visma kan behöva få tillgång till vissa personuppgifter i systemet har Polismyndigheten träffat ett personuppgiftsbiträdesavtal med Visma. Tillgången till personuppgifterna är dock begränsad och strikt reglerad i avtalet som säkerställer att dina uppgifter skyddas. Rekryteringar till tjänster med högt skyddsvärde administreras inte i Visma.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Ansökningshandlingar betraktas dock som allmänna handlingar som ska tas om hand för arkivering enligt gällande arkivreglering. Handlingarna kan därför komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen och får gallras efter två år.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost till Polismyndigheten.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter