Sök

Behandling av personuppgifter vid rekrytering

När du söker en anställning hos Polismyndigheten lämnar du dina personuppgifter antingen i ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem eller via mejl.

Polismyndigheten behandlar uppgifter som du lämnar i samband med en rekryteringsprocess för att administrera din ansökan och tillsätta den aktuella befattningen. Behandlingen är nödvändig för att polisen ska kunna utföra sina uppgifter av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning och sker i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Om du anställs kommer uppgifterna att behandlas vidare för personaladministrativa ändamål.

En del av polisens rekryteringar hanteras i ett digitalt rekryteringssystem som administreras av ett biträde. Polismyndigheten har därför träffat ett personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar biträdets åtkomst till personuppgifterna och säkerställer att dina uppgifter skyddas.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Ansökningshandlingar betraktas dock som allmänna handlingar som ska tas om hand för arkivering enligt gällande arkivreglering. Handlingarna kan därför komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen och får gallras efter två år.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost till Polismyndigheten.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter