Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning

Här kan du läsa om vad som gäller för behandling av personuppgifter vid polisens kamerabevakning.

Polisen bedriver kamerabevakning på ett antal offentliga platser i landet. Syftet med bevakningen är normalt att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet på platsen och att i efterhand kunna utreda eller lagföra brott. Kamerorna ger också polisen bättre förutsättningar att effektivt leda och fördela sina resurser och kan bidra till att öka tryggheten i samhället.

Vissa av polisens lokaler bevakas också, antingen för att de utgör skyddsobjekt eller för att öka säkerheten för myndighetens anställda. Polisen använder även kamerabevakning i gränspolisverksamheten för att kunna utföra sina uppgifter på migrationsområdet och kontrollera på vilket sätt en utlänning har rest in i Sverige.

Som huvudregel upplyser polisen om kamerabevakningen genom skyltar på platsen. Polisen har dock rätt att i vissa fall använda kamerabevakning utan att upplysa om det, till exempel vid automatisk hastighetsövervakning eller vid bevakning som sker i brådskande fall från en drönare vid risk för allvarlig brottslighet.

Polisen sparar normalt material från kamerabevakning i högst två månader eller i enlighet med särskilda villkor i tillståndsbeslut från länsstyrelsen eller Datainspektionen. Material från kamerabevakning kan dock sparas längre om det behöver användas i någon annan av polisens verksamheter, till exempel i en pågående förundersökning.

Dina rättigheter vid personuppgiftsbehandling

Till toppen