Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning

Polisen använder kamerabevakning på olika offentliga platser för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet och för att i efterhand kunna utreda eller lagföra brott.

Polisen bedriver kamerabevakning på ett antal offentliga platser i landet. Syftet med bevakningen är normalt att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet på platsen och att i efterhand kunna utreda eller lagföra brott. Kamerorna ger också polisen bättre förutsättningar att effektivt leda och fördela sina resurser och kan bidra till att öka tryggheten i samhället.

Vissa av polisens lokaler bevakas också, antingen för att de utgör skyddsobjekt eller för att öka säkerheten för myndighetens anställda. Polisen använder även kamerabevakning i gränspolisverksamheten för att kunna utföra sina uppgifter på migrationsområdet och kontrollera på vilket sätt en utlänning har rest in i Sverige.

Som huvudregel upplyser polisen om kamerabevakningen genom skyltar på platsen. Polisen har dock rätt att i vissa fall använda kamerabevakning utan att upplysa om det, till exempel vid automatisk hastighetsövervakning eller vid bevakning som sker i brådskande fall från en drönare vid risk för allvarlig brottslighet.

Polisen sparar normalt material från kamerabevakning i högst två månader eller i enlighet med särskilda villkor i tillståndsbeslut från länsstyrelsen eller Datainspektionen. Material från kamerabevakning kan dock sparas längre om det behöver användas i någon annan av polisens verksamheter, till exempel i en pågående förundersökning.

Dina rättigheter vid personuppgiftsbehandling

Till toppen