Sök

Kamerabevakning med drönare i Araby

Kartbild UAS Växjö

Polisen kan komma att kamerabevaka i området Araby med hjälp av drönare.

Polisen har fattat beslut om att drönare kan komma att användas vid kamerabevakning i området Araby i Växjö. Polismyndigheten fattade den 28 mars 2024 beslut om att kamerabevaka delar av Araby med fasta kameror. Behov och förmåga har därefter uppstått av att komplettera den aktuella bevakningen med möjlighet att kamerabevaka med drönare.

Beslutet gäller från den 2024-06-14 och till och med den 2027-03-31. Tid för bevakningen är dygnet runt och alla dagar i veckan.

Syftet är att förebygga, förhindra och upptäcka brott samt underlätta och möjliggöra utredning av inträffade brott.

Om kamerabevakning med drönare

  • Drönare, kan även benämnas som UAS eller unmanned aerial system, är polisens system för obemannade flygfarkoster.
  • Polisen har rätt att använda kamerabevakning på en plats dit allmänheten har tillträde om intresset av bevakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. När bedömningen om kameraövervakning görs tas särskild hänsyn till om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Hänsyn tas även till om bevakningen görs för att utreda eller lagföra brott eller på en plats där det finns särskild anledning för risk för angrepp på någons liv, hälsa, trygghet eller på egendom. Polisen har även rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.
  • Filmmaterialet får polisen använda i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan endast på platser som är allmänna. Polisens drönare flyger i regel på höga höjder där ingen personidentifiering sker.
  • Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.