Sök

Kamerabevakning i Hammarby, Västerås

Kartbild över området som kan komma att bevakas med drönare.

Aktuellt område för UAS (drönare) i Hammarby, Västerås.

Polismyndigheten har beslutat om fortsatt kamerabevakning i området Hammarby. Bevakningen görs i trygghetsskapande- och brottsförebyggande syfte.

Som en del i lokalpolisområde Västerås brottsförebyggande och trygghetsskapande samt brottsutredande arbete kommer delar av Hammarby bevakas med hjälp av fast kamera under två år framåt. Syftet är att förebygga, förhindra eller upptäcka allvarlig brottslighet samt att på ett bättre sätt kunna utreda och lagföra begågna brott. Bevakningen kommer att bedrivas som ett komplement till polisens patrullering och andra trygghetsskapande åtgärder i området.

Beslut har också tagits om att vid behov använda kamerabevakning med hjälp av UAS med kameror, så kallade drönare, i samma område. Beslutet innebär en möjlighet för polisen att använda UAS när det bedöms att behov finns. Kamerabevakning med UAS sker i huvudsak från hög höjd för att få en överblick över ett område. Beslutet gäller från tredje juli 2024 till 30 juni 2026. Det kommer att finnas skyltar som upplyser om var kamerabevakning sker.

Kamerabevakning med fast kamera och drönare

  • Drönare, kan även benämnas som UAS eller unmanned aerial system, är polisens system för obemannade flygfarkoster.
  • Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.