Tillbaka till förstasidan

Regler för knivar och andra farliga föremål

Lagen förbjuder människor att ha
knivar eller andra farliga föremål
på platser där alla får vara.
Du får heller inte ha knivar
och andra farliga föremål i bilar och
bussar som står på allmän plats.
Allmän plats är gator, vägar,
torg och parker.

Platser där alla får vara
är till exempel sjukhus,
bibliotek, restauranger, affärer och sporthallar.

Andra farliga föremål är till exempel
stiletter, springknivar,
butterflyknivar, sablar,
svärd, kaststjärnor,
karatepinnar och knogjärn.

Några får ha kniv

Personer som behöver kniv i sitt jobb,
som snickare och byggarbetare,
får ha kniv på allmän plats.

Pepparsprej och sprej med tårgas

Du måste ha tillstånd från polisen
för att få ha till exempel pepparsprej
eller sprej med tårgas i.
Du måste också ha tillstånd från polisen
för att ta med sådan sprej in i Sverige.
Det är svårt att få tillstånd för det.