Tillbaka till förstasidan

Stöd och hjälp vid sexbrott

Det finns platser
dit du kan gå
för att få skydd och stöd.
Platserna är alltid öppna
och kallas ofta jourer.

Jourer för kvinnor kallas kvinnojourer.
De finns i nästan hela Sverige.

Jourer för brottsoffer kallas brottsofferjourer
och finns i många kommuner.

RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande,
har också jourer för brottsoffer.
Hit kan HBT-personer komma,
personer som lever i relationer
med personer av samma kön.

Stöd från kvinnojouren

Kvinnojouren kan fort hjälpa dig
med skyddat boende
och att få hjälp av rätt myndigheter.
Många kvinnojourer tar emot barn,
även när det är bråttom.

Du har rätt till skyddat boende
så länge som du behöver
och till att du hittar ett eget boende

Läs mer på din kommuns webbplats.

Läs mer