Tillbaka till förstasidan

Anmäl brott till polisen

Sker brottet nu, ring 112.
Har brottet redan skett?
Anmäl via polisen.se i första hand.
Annars: Ring telefonnummer 114 14
eller gå till närmaste polisstation.

När du ringer 114 14
får du välja olika svar.
Väljer du svaret anmälan
svarar en person hos polisen
och skriver din anmälan.
Från utlandet ringer du
0046 77 114 14 00.

Anmäl fort!

Du ska anmäla ett brott
så fort du kan.
Det är speciellt viktigt
när det gäller grövre brott
där polisen ska undersöka platsen
där brottet har skett.

Viktigt att polisanmäla

Det är mycket viktigt att anmäla brott till polisen.
Annars får du inte tillbaka
det som har blivit stulet.
Du får heller inte försäkringspengar.

Gå till polisstationen
om du har blivit misshandlad.
När polisen kan se dina skador
blir det lättare för polisen att lösa brottet.

Läs mer