Tillbaka till förstasidan

Är du barn och behöver hjälp?

Har någon slagit dig
eller gjort dig illa på ett annat sätt?
Försök att prata med en vuxen
som du litar på.

Kanske finns det någon på din skola
som du kan tala med?
Du kanske kan tala med en lärare,
kurator eller skolsköterska.

Den personen kan ge råd
eller hjälpa till
om du inte vet vad du ska göra.

Organisationer som hjälper barn

Det finns också organisationer
som hjälper barn.
BRIS, Barnens rätt i samhället, är en av dessa.

Telefonnummer till BRIS: 116 111

Läs mer