Tillbaka till förstasidan

Stöd i domstol

Offer för brott har ibland rätt
till ett juridiskt ombud,
ett så kallat målsägandebiträde.

Åklagaren söker om målsägandebiträde
hos tingsrätten,
som beslutar om du får
ett målsägandebiträde.

Om du anser att du behöver ett målsägandebiträde
kan du ta upp det med polis eller åklagare.

Stöd under utredning och rättegång

Målsägandebiträdet är med dig
under rättegången och brottsutredningen
och förklarar vad som händer.
Målsägandebiträdet är ofta en jurist
som ska tänka på det som du behöver.
Du behöver inte betala för detta.

Läs mer